xanax and low platelets buy xanax xanax bars and weed effects

association soma paris buy soma somango soma seed

tramadol 50mg dosage for humans order tramadol can i take black cohosh with tramadol

obat tradisional untuk mengobati ambien zolpidem online ambien for neuropathic pain

apo-tramadol/acetaminophen 325/37.5mg tramadol 50 mg get ultram Bellevue

soma bass tab smashing pumpkins soma online sheraton soma bay view

how to convince your doctor to give you valium buy valium online generic valium manufacturers

warframe builder soma generic soma will 700 mg of soma get you high

dendrites soma axon axon terminal buy soma online surf motion abu soma bay

can you take tramadol with diabetes buy tramadol online medicina de tramadol

Začátek brigád v roce 2021 na rok 2022

Již v lednu začaly řízené individuální  brigády jak na revírech MO, tak na údržbě domu a připravených akcích.

Jako první a každým rokem byla provedena individuální brigáda na revíru 411027 prostor soutok  Klenice  Vinec na požadavek hospodářského odboru úklid a roztřídění odpadu.

Dále bylo provedeno chybějící označení revíru cedulemi  dle nové zákonné povinnosti .

Jako první společná brigáda byla provedena v sobotu  20.3.2021 , a ta směřovala na úklid revíru  411027 soutok Klenice pravá a levá strana, závodní úsek soutok Klenice most a  pod střelnicí. Vyřezání náletových dřevin, sběr a odvoz  odpadků.

V neděli 21.3.2021 začaly práce na revíru 411026 prostor Krnsko Kocanda.Sběr a úklid odpadků.

Chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na provedené práci.

Radek Zahrádka –  hospodář                    Jan Bačina – brigády