can you take tramadol with diabetes buy tramadol online medicina de tramadol

what kind of pill is tramadol hcl 50 mg order tramadol overnight buy ultram online Ohio

brand valium better than generic order valium how long does it take 10mg valium to kick in

does ambien cause brain cancer buy ambien online ambien Newark

buy valium Fort Wayne buy valium difference between klonopin and valium

can't fall asleep with ambien buy ambien online buy zolpidem online Pittsburgh

dallas weight loss doctor phentermine order phentermine online where to buy phentermine in the philippines

buy diazepam online usa no prescription cheap diazepam diazepam max dose per day

xanax wiki nl buy xanax online without prescription what happens if you take xanax without being prescribed

phentermine nih phentermine for sale phentermine and liver function

Začátek brigád v roce 2021 na rok 2022

Již v lednu začaly řízené individuální  brigády jak na revírech MO, tak na údržbě domu a připravených akcích.

Jako první a každým rokem byla provedena individuální brigáda na revíru 411027 prostor soutok  Klenice  Vinec na požadavek hospodářského odboru úklid a roztřídění odpadu.

Dále bylo provedeno chybějící označení revíru cedulemi  dle nové zákonné povinnosti .

Jako první společná brigáda byla provedena v sobotu  20.3.2021 , a ta směřovala na úklid revíru  411027 soutok Klenice pravá a levá strana, závodní úsek soutok Klenice most a  pod střelnicí. Vyřezání náletových dřevin, sběr a odvoz  odpadků.

V neděli 21.3.2021 začaly práce na revíru 411026 prostor Krnsko Kocanda.Sběr a úklid odpadků.

Chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na provedené práci.

Radek Zahrádka –  hospodář                    Jan Bačina – brigády