Archiv štítku: mládež

Zveme Vás na 13. ročník Jizerského okounka dne 14.10.2023

propozice:Jizerský okounek 2023

Časový rozvrh závodu:

Sobota (14. října 2023) 

08.30 – 09.00                        sraz a prezentace závodníků za ČRS MO Ml. Boleslav

09.00 – 09.30                        přivítání, slovo pořadatele

09.30 – 10:00                        odchod na závodní úseky – příprava na závod

10.00 – 11.30                        z á v o d  č.1

11.30 -12.30                        oběd

12.30 -13.00                      odchod na závodní úseky – příprava na závod

13.00 -14.30                     z á v o d  č.2

14.30 -15.30                    vyhodnocení a ocenění účastníků

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu v případě nepříznivého vývoje počasí či vysokého stavu vody či jiné nepředvídatelné události.

Dne 09.09.2023 proběhly v Mladé Boleslavi na řece Jizeře v úseku Krásné louky tradiční dětské náborové závody, kterých se zúčastnilo 28 dětí. V kategorii začátečník vyhrál Matyáš Mazur, před Stelou Volprechtovou a Brykem Markianem a Hejzmanem. V nejpočatnější kategorii žáků vyhrál Štěpán Jindřich, druhý byl Marek Hlaváč a třetí Jakub Olbrich. V kategorii žákyň byla první Eva Zmatlíková, druhá Anna Machová  a třetí Andrea Buriánková. Mezi juniory byl  opět nejlepší Vincent van der Linden, druhé místo obsadil Petr Olbrich a třetí Antonín Kouřimský. Za podporu závodu je nutné poděkovat pořadatelskému týmu místní rybářské organizace, Středočeskému rybářskému svazu, rybářský potřebám paní Malíkové a v neposlední řadě Statutárnímu Městu Mladá Boleslav. 

Oto Hlaváč a Jan Linhart st.

 

 

Datum konání : 8. ZÁŘÍ 2023

Časový plán :DSC_1294

  • 7.30 sraz účastníků u MO ČRS Mladá Boleslav (Ptácká 30)
  • 7.70 – 7.45 zahájení, prezentace, rozlosování
  • 7.45 – 9.00 příprava soutěžících na úsecích
  • 9.00 – 12.00 LRU – disciplína plavaná dle CIPS
  • 12.00 -12.30   vážení úlovků, hodnocení (1 gram – 1bod)
  • 12.30 – 13.15 přesun na zahradu MO, občerstvení
  • 13.30 –  vyhodnocení

 

 

V týdnu na přelomu měsíců července a srpna se konal letošní rybářský tábor na Slapech v obci Kobylníky. Táboru se účastnily děti z MO Mladá Boleslav s doplněním dětí z okolí Sedlčan. Jako každý rok byl stěžejním programem rybolov na Slapech, kdy se podařilo hned několik kapitálních úlovků kaprů. Největší ulovený kapr o délce 93 cm si na lovecké konto připsal Adam Beneš, kterého zdatně následoval František Vondráček se svým kaprem 90 cm. Tradičně se velkému zájmu těšil pingpongový stůl a badmintonové hřiště. Tvořivé děti si mohly vyrábět v korálkářské dílně paní Novotné. Pěší výlet v tomto roce směřoval do zajímavého muzea Špýchar v Prostřední Lhotě. O kvalitní stravu se opět postarala sehraná dvojce Pavel Šedivý a Lenka Novotná. O děti pečovali vedoucí Eva Caltová, Václav Calta, Jan Šimáček, Richard Pacholátko, Jan Linhart jr., Oto Hlaváč. Za celkové uspořádání patří dík zejména hlavnímu vedoucímu panu Janu Linhartovi a podpoře ČRS MO Mladá Boleslav, ČRS SÚS, MŠMT ČR, rybářským potřebám Křepelková a společnosti Mikbaits.  

Oto Hlaváč

 

 

 

Ve dnech 16. až 18 června proběhlo letošní Národní kolo Zlaté udice, které v letošním roce uspořádal Středočeský územní svaz ve spolupráci s MO Mladá Boleslav a dalšími partnery soutěže.

Zlatá udice je tradiční všestranostní rybářská soutěž pro děti a mládež pořádaná od roku 1974. Soutěžní disciplíny jsou rozděleny do tří základních okruhů. Prvním disciplínou jsou rybářské znalosti, které se skládají z testu rybářských znalostí, poznávání ryb, rostlin a živočichů. Druhou disciplínou je lov ryb plavanou, která se skládá z dvou dvouhodinových hodin. Třetí disciplínou je rybolovná technika, při které se prověří nahazování na terče kapkou i muškou, součástí je rovněž nahazování do dálky opět kapkou i muškou pomocí muškařského prutu. Každý územní rybářský svaz reprezentovalo šest dětí vybraných z předešlých, místních, okresních a krajských kol. I v letošním roce byla úroveň připravenosti dětí na opravdu vysoké úrovni ve všech disciplínách by někteří jen těžko našli rovnocenného soupeře z dospělých rybářů.

Nejcennější trofej za vítězství družstev si odvezl Moravský rybářský svaz, následovaný ÚS pro Moravu a Slezsko a Východočeským svazem. První dva týmy nás budou reprezentovat na obdobné mezinárodní soutěži Zlatý Blyskáč na Slovensku. V kategorii žáků první místo vyrovnaným výkonem vybojovala Nikola Dreslerová (ÚS pro Moravu a Slezsko), před druhým Matějem Kunčarem a Janem Čermákem (oba MRS). Kategorii žákyň vyhrála Martina Hurníková (ÚS Praha) před Annou Janečkovou (Východočeský ÚS) a Lucií Sobkovou (Jihočeský ÚS). Pohár za vítězství v kategorii juniorů si odvezl Robert Traj (MRS), druhé místo obsadil Jakub Krutina (Západočeský ÚS), místo třetí Dominik Dresler (ÚS pro Moravu a Slezsko). Pochvalu ovšem zaslouží všichni závodníci, kteří k přípravě a závodu přistoupili opravdu poctivě a možná i díky podobné soutěže z nich vyrostou naši více než rovnocenní následovníci. Ocenit a podpořit závodníky dorazil předseda odboru mládeže Rady ČRS pan Jiří Marek, předseda MO ČRS Mladá Boleslav pan Jan Bačina, předseda Středočeského územního svazu pan Dušan Hýbner a v neposlední řadě předseda ČRS pan Dr. Karel Mach, který soutěž sledoval celý víkend.

Poděkování za uspořádání patří díky týmu pořadatelů v čele s ředitelem soutěže panem Janem Linhartem, Středočeskému územnímu svazu, Radě ČRS, MO ČRS Mladá Boleslav, DDM Mladá Boleslav, Botanický ústav AV ČR, společnosti Mikbaits – Michal Kučera, Rybářské potřeby Křepelková, 8. ZŠ Mladá Boleslav, Statutárnímu městu Mladá Boleslav.

Oto Hlaváč

 

Dne 20. května 2023 proběhlo v Mladé Boleslavi letošní Krajské kolo Zlaté udice, která je určena pro rybářskou mládež. Jedná se o tradiční soutěž, která prověří všestranné znalosti a rybářský um mladých rybářů. Závod se skládá z lovu ryb na splávek, z nahazování na terče a hodu do dálky, z rybářských znalostí, poznávání ryb, rostlin a živočichů. V letošním roce k závodu nastoupilo 22 zájemců, přičemž největší zastoupení měly děti z MO Mladá Boleslav a Bakova nad Jizerou, kde se náročné přípravě na tuto soutěž dlouhodoběji věnují. V nejpočetnější kategorii žáků do 15 roků první místo obsadil Matěj Dvořák ze Sedlčan, druhé místo vybojoval Vít Benedikt a místo třetí Marek Hlaváč oba z rybářského kroužku Mladá Boleslav. V dorostencích první místo po těsném boji obsadil Petr Linhart před Vojtěchem Šedivým, třetí místo získal Vincent Van der Linden – všichni rybářský kroužek Mladá Boleslav. V žákyních první místo obsadila Anna Máchová ze Sedlčan před Markétou Hlaváčovou z MO Mladá Boleslav. Poděkování za pořádání a podporu závodu patří ČRS Středočeského územního svazu, místní rybářské organizaci Mladá Boleslav, Městu Mladá Boleslav, celému pořadatelskému týmu v čele s Janem Linhartem.

Oto Hlavač

 

V neděli 30. dubna se mladoboleslavský kroužek vydal na své první letošní závody venku v  RT v Zaječově. Naši MO tam reprezentovali v mladších žácích Marek Hlaváč, ve starších žácích pak Ondřej Žanta a Vít Benedikt a v mužích Jan Linhart ml.

 Vzhledem k tomu, že to byl jejich první závod po zimní přípravě venku, byli ze začátku trochu nervózní, ale v průběhu závodu se jejich výkon zlepšoval, a nakonec všichni obsadili medailové pozice.

 

 

 

Mladší žáci

Hlaváč Marek – 1.místo

Starší žáci

Benedikt Vít – 1.místo, Žanta Ondřej – 3.místo

Muži

Jan Linhart – 1.místo

Za zmínku stojí také příprava pořadatelů, kdy celý závod proběhl bez zdržení a celkem plynule. Každý z účastníků obdržel cenu.

Jan Linhart st.

V současné době probíhá nejzábavnější část rybářských kroužků, kdy jsme každý týden u vody. Zveřejňujeme několik fotografií z posledního středečního a čtvrtečního kroužku. 

Oto Hlaváč