Archiv štítku: dokumenty pro členy

V neděli 16.6.2024 začíná zahájení lovu dravců podle § 13 vyhlášky č. 197/2004. Přejeme Vám  krásné úlovky. Foto J. Smetana

Štika obecná      60 cm

Sumec velký        70 cm

Okoun říční          20 cm

Candát obecný     45 cvm

Bolen dravý           40 cm

Jako nástražní rybičky jsou zakázány : Karas stříbrný, Slunečnice pestrá, Střevlička východní

Další informace : Rybářský řád , Soupis mimopstruhových revírů, a jednotlivých revírů platný pro rok 2024 až 2025

Rybářská stráž bude kontrolovat dodržování denní doby lovu, příp. lov po stanovené době,  t. zn. Po 24. Hodině podle § 12 Vyhl. 197/2004

 

Za výbor hospodář     Radek Zahrádka

Vážení rybáři MO Mladá Boleslav,

dovolujeme si připomenout, že poslední termín pro platbu členských příspěvků je 30. duben, kancelář MO bude tento měsíc naposledy otevřena  25.4.2024!

Také Vás informujeme, že od roku 2024 byla zrušena tištění forma a vylepování papírové členské a mimořádné členské známky. Evidence členství je od roku 2024, řešena výhradně prostřednictvím nového Rybářského informačního systému.

Připomínáme také, že neuhrazení členského příspěvku je podle platných Stanov ČRS důvodem pro zrušení členství rybáře v Českém rybářském svazu.

Výbor MO Mladá Boleslav

Dne 13. března 2024 proběhla výroční členská schůze ČRS MO Mladá Boleslav v prostoru sálu restaurace Rožátov. Schůze se zúčastnilo pouze 33 aktivních členů. Zúčastnění byli seznámeni s činností organizace a výboru za rok 2023 a schvalovali úkoly výboru na rok 2024. V rámci diskuse byli členi seznámeni s novinkami v rybářském řádu, které přinesla novelizace prováděcí vyhlášky k zákonu o rybářství. Dále s aktualitami a plány v rámci rybářského informačního systému, bylo podáno info k návrhu úprav stanov společného rybolovu SÚS. O plánech vybudování nových vodních ploch v Mladé Boleslavi členy seznámil host a zároveň člen MO pan Ing. Stanislav Starý – radní města Mladá Boleslav. Prvotní informace byly podány i k projektu záplavového parku 3 císařů. Diskutována byla i možná revitalizace ramene v Podlázkách a nutnost řešení černých skládek v okolí řeky Jizery.

V rámci usnesení bylo schváleno s platností od roku 2025 zvýšení částky za neodparovanou brigádnickou hodinu z 90 na 100 Kč, přičemž došlo ke sjednocení brigádnických povinnosti, které jsou v jednoduchosti povinné pro muže od 18 do 65 roků mimo držitele ZTP. Poplatky na chod organizace byly sjednoceny s platností od roku 2025 na 120 Kč na člena.

V rámci schůze došlo k předání ocenění členům za jejich dlouholetou práci pro organizaci a dlouholeté členství. 

Výbor MO

 

Vážení členi, na přiloženém odkazu naleznete aktualizovaný návrh statutu společného rybolovu, který bude projednán a schvalován na územní konferenci Středočeského územního svazu dne 26. března 2024. Změny jsou v textu označeny barevně, změny se týkají zejména zavedení rybářského informačního systému. Případné připomínky členů naší organizace k návrhu statusu budou projednány na členské schůzi konané dne 13. března 2024 a budou předány sekretariátu Středočeského územního svazu. 

odkaz zde: Statut

Oto Hlaváč, jednatel MO

Dne 4.1.2024 z provozních důvodů kancelář MO uzavřena,  požadavky na povolenku, s rybářskými doklady je možné nechat v rybářských potřebách Ptácká 30, Mladá Boleslav, stejně tak tam je možné zanechat povolenky k odevzdání.

Vzhledem k přechodu celého rybářského svazu na nový informační systém (RIS), děláme vše pro to, abychom zkrátili čekání při výdeji povolenek.

Prosíme všechny členy o trpělivost, protože bude nutné překontrolovat všechny Vaše údaje:

 1. Datum narození
 2. Místo narození
 3. Trvalá adresa bydliště
 4. Číslo rybářského listku
 5. Číslo legitimace
 6. Zadat kontaktaktní spojení, telefon a email, který bude sloužit jako registrace do RIS a mobilní aplikace, která bude spustěna v jarních měsících 2024

Pro urychlení úprav dat v systému žádáme všechny členy, kteří chtějí a mají možnost o nafocení techto dokladů:

 • přední strana rybářského lístku
 • zadní strana rybářského lístku
 • přední strana členské legitimace
 • vnitřní stana členské legitimace
 • kontakt, amail a telefon
 • aktuální adresu trvalého bydliště
 • místo narození

Tyto údaje zaslat pouze na email: [email protected]

Prosíme o pochopení s případnými počátečními potížemi, které mohou vzniknout při spuštění informačního systému.
Informační dopis na rok 2024 je ke stažení dopis členům_2024

Petrův zdar !

Hospodář Radek Zahrádka, předseda Jan Bačina, jednatel Oto Hlaváč

 

S příchodem konce tohoto roku  a také vánočních svátků  se blíží nový rok 2024  a také  druhá polovina volebního období.

Pro nás to znamená ukončení rybářské sezony vrácením statistik za rok 2023, vyplněné i prázdné,  aby mohlo být provedeno řádné zpracování návštěv na revírech a druhu ulovených ryb včetně docházek k vodě na jednotlivých revírech.  Statistiky, které budete vracet, Vám vydávaly po několik volebních období paní Věra Lachmanová a p. Marie Rohanová., které patřily pod hospodářský odbor, vedený př. Zahrádkou.

Na základě ukončení prodeje povolenek  výbor a členové MO děkují za dlouholetou spolupráci oběma pracovnicím.  Z tohoto důvodu byly provedeny změny v DOPISE   pro členy v odst. PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE o změnách prodeje.

Zahájení prodeje členského poplatku a povolenek spojenou s úhradou členských povinností odsouhlasených a VČS 2023 dochází k uvedeným změnám v Dopise pro členy

Prodej nadále bude zajišťovat paní Filková a pan Mudroch.

Jak jste byli již informáni zavádí se RIS do systému. Pravděpodobně  bude docházet při uvedených změnách ke zpomalení výdeje , což společně zvládneme.

Děkuji př. Zahrádkovi a jednateli př. Hlaváčovi, kteří se na tomto podílejí. Děkuji také členům, že svým přístupem tuto změnu pomohou překonat.

Přejeme  Vám i Vašim rodinám hodně spokojenosti, zdraví, krásné Vánoce a všechno nejlepší do nového roku 2024 a dobrou rybářskou sezonu.

Petrův zdar !

Hospodář Radek Zahrádka, předseda Jan Bačina, jednatel Oto Hlaváč

Vážení rybářští kolegové, v pondělí 4.12.2023 zahajujeme prodej známek a povolenek na příští rok – v prosinci vždy pondělí a čtvrtek. Prodej má nově hodně změn, těší se na Vás noví prodejci, kteří budou pracovat již novém centrálním rybářském informačním systému RIS. Systém se centrálně stále ještě upravuje a ladí. Při prvním prodeji budou muset prodejci v systému u každého člena ověřit a doplnit několik údajů (pro výdej bude nutné ověření údajů z členského průkazu, rybářského lístku a ověření či doplnění kontaktních údajů – telefonního čísla a ideálně emailové adresy), proto může výdej trvat i o nějakou minutku déle – věřte, že z toho také nemáme radost a prosíme o trpělivý přístup, systém nám do budoucna přinese řadu pozitiv. 

Členy rybářské stráže prosíme, aby případně uvažované pořízení nové povolenky odložili na druhou polovinu měsíce prosince nebo nový rok, až budou jejich záznamy v RISu dokončeny. 

I nadále platí možnost odevzdání povolenky v rybářských potřebách v budově rybářského svazu Ptácká 30, MB. Rovněž je zde možné ponechat své rybářské doklady s požadavkem a penězi na pořízení patřičné povolenky či jen známky a po domluvě si vyzvednout vyřízené.