aura soma 107 equilibrium order soma depreciação metodo soma dos digitos decrescente

fileti soma pecen u rerni buy soma online without prescription a soma de um cubo

can valium cause irritability valium no prescription needed valium urine test long

hydrocodone and tramadol together high buy tramadol tramadol depot verkningstid

valium for abdominal pain cheap valium valium shoes

tramadol dosage compared to vicodin tramadol 50 mg tramadol potentiators are there any

help for tramadol addiction cheap tramadol tramadol cost nhs

a soma de dois numeros é 45 e a razão entre eles buy soma sinais de soma do excel

dxm tramadol tolerance tramadol 50mg tramadol vademecum pr

can tramadol make your kidneys hurt buy tramadol tramadol otc canada

Informace pro členy MO za I. Čtvrtletí 2021-04-09

K výdeji a příjmu povolenek.

Na základě potvrzení MZ ze dne 28.12.2020 se dovoluje prodávat povolenky na rok 2021 a přijímat povolenky za rok 2020. Tímto děkujeme paní Lachmanové, Rohanové a Malíkové za zajištění chodu kanceláře v době omezení.

Z usnesení vlády ze dne 23.12.2020 bylo nezbytně nutné dodržet nezbytná opatření, která minimalizovala možnost přenosu nákazy COVID 19.

Zajištění fungování MO při nemožnosti konat členské schůze

Datum členské schůze byl stanoven v dopise pro členy na 24.3.2021 k odsouhlasení zpráv o činnosti, návrhu rozpočtu, účasti na společném rybolovu, ale hlavně na zarybňovacím plánu.

Vzhledem k nouzovému stavu a přijatým plošným protiepidemickým opatřením je jasné, že činnost a hospodaření MO se nemohla zastavit, usnesení § 9 odst. 1 Stanov ČRS z.s. .Výbor MO je oprávněn schválit Usnesení z členské schůze a s tímto  seznámit členy, / uvedeno na stránkách MO/ Vše záleží na průběhu dané situace- příp. nouzových opatřeních. V případě změn budete informováni.

usnesení výboru MO: usnesení

Zahrádka Radek – hospodář              Výbor MO                         Bačina Jan – předseda