maximum dose of xanax daily generic xanax how many xanax do you need to overdose

valium buy Norwalk buy valium online valium by mail order

alprazolam Des Moines buy xanax xanax queretaro

overdose amount valium diazepam 5mg equivalente valium

tramadol ems buy tramadol cod tramadol and percocet together

soma produto formula cheap soma maquina de turing soma binária

valium ficha tecnica buy valium valium voor de tandarts

metodo da soma dos algarismos order soma shokugeki no soma 25 fr

buy real alprazolam buy xanax online no prescription how much xanax with beer

is ambien from india safe buy ambien online what are the long term dangers of taking ambien

Jarní rybářské závody handicapovaných rybářů na nádrži Záhorská

PROPOZICE – 2016

Revír:              Nádrž Záhorská, číslo revíru 411120    1 ha vodní plochy

Pořadatel:      Místní organizace těžce tělesně postižených rybářů Českého rybářského svazu Kladruby u Vlašimi          IA6A9943

Datum akce:   30. dubna 2016

Startovné:      150,-Kč splatné při prezentaci před závodem

Přihlášení do závodu:   V den a na místě konání, kapacita 40 lovných míst

GPS:                4943’45.136″N, 1457’25.972″E.

Kontakt:

 ČRS MO Kladruby

Kladruby 70, 258 01 Vlašim

Web: www.handicap-rybari.cz

Email: [email protected]

Telefon: Jan Porhansl: +420 777 632 655, Tomáš Kučera: +420 724 535 266

Losování lovných míst: Při presentaci tažením čísel odpovídajícím číslům lovných míst z „klobouku“.

Podmínky lovu: Soutěž se řídí rybářským řádem ČRS s omezením na jeden prut, jeden návazec a jednoduchý háček (plavaná, položená, feeder). Vnadění – krmení je povoleno ze břehu počínaje pěti minutami před závodem a následně v průběhu celého závodu. Nástrahy jsou povoleny jak živočišného, tak rostlinného původu. Množství návnady není hmotnostně omezeno. Závodník loví sám za sebe, povolena pouze asistence při napichování návnady a podebírání ulovené ryby pro ZTP. Po vyproštění háčku a změření úlovku je závodník povinen ulovené ryby s maximální šetrností obratem vrátit vodě. Povinným vybavením každého závodníka je vyprošťovač háčků a podběrák.

Hodnocení: Každá ulovená ryba 1cm = 1bod. Body se sčítají (čím více bodů, tím lepší umístění). Při rovnosti bodů vyhrává závodník s nejdelší ulovenou rybou, při další shodě rozhoduje celkový počet ryb. Měření a zápis ryb do úlovkového listu závodníka zajišťují předem stanovení rozhodčí. Výsledky Jarních závodů jsou započítávány do „Putovního poháru“, který je udělován nejlepšímu rybáři se součtem bodů dosažených na závodech pořádaných naší organizací v průběhu celého roku 2016. Průběžné pořadí budete moci sledovat na našem webu www.handicap-rybari.cz.

 Ceny: Pro prvních deset závodníků jsou připraveny hodnotné ceny. K tomu si první tři umístění odnesou poháry. Připraveny jsou též ceny pro nejlepší rybářku a za největší ulovenou rybu.

 Časový harmonogram Jarních rybářských závodů na nádrži Záhorská:

06:00                  Příjezd pořadatelů, příprava závodiště                                 rybari-kladruby-logo-barevne-nahled-340x340

07:30 – 8:30       Prezentace, losování lovných míst

08:30 – 8:55       Příprava na lovných místech

08:55 – 9:00       1. signál – základní krmení

09:00                  2. signál – start závodu

13:55                  3. signál – 5 min. do konce závodu

14:00                  4. signál – konec závodu

14:30                  Slavnostní vyhlášení výsledků

15:00 – 18:00    Volná zábava

Sdělení pořadatele: Každý startující se závodu účastní dobrovolně a souhlasí s pravidly závodu a rybářským řádem, což potvrdil uhrazením startovného. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. Při porušení výše uvedených pravidel, může být závodník bez náhrady ze závodu vyloučen.

Dodatkové informace:

  1. Parkování vozidel výhradně na plochách k tomu určených, parkování na břehu rybníka je zakázáno.
  2. Každý závodník je povinen na revíru a především na svém lovném místě udržovat čistotu a pořádek

Občerstvení: Po celou dobu závodů budou plně zajištěny Vaše stravovací potřeby. Oproti předešlým závodům jsme pro Vás navíc připravili i rybí pochoutky

propozice zde: Propozice – Jarní závody handicapovaných 2016