does ambien help depression buy ambien can you take ambien with methadone

magnesium like valium buy valium online does walmart drug test valium

what is tramadol hcl 50 mg mylan tramadol 50mg indicações cloridrato de tramadol

soma'da lokantalar soma online sve vrste soma

tramadol hydrochloride paracetamol ultracet tramadol online cod tramadol or t3

ambien causes hunger buy ambien ambien inhale

tramadol and weakness tramadol 50mg tramadol 50 mg kapsuЕ‚ki

soma dark begin buy soma vua bep soma chap 114

ambien cr mg ambien drug ambien buy Athens

what xanax made of generic xanax xanax street name for xanax

Kontroly budou i nadále pokračovat

20200324_115735V úterý den 24.03.2020 provedla rybářská stráž zvýšenou kontrolu řeky Jizery a říčky Klenice, kde nebylo vládním opatřením dotčen výkon rybářského práva. I zde rybáři musí dodržovat vládní nařízení a to mít zakrytý nos a ústa, atd. Při této kontrole bylo zkontrolováno celkem sedmadvacet rybářů. V příměstské části Podlázky během této kontroly byli zjištěni dva muži rumunské národnosti, kteří zde chytali ryby bez oprávnění. Jeden muž předložil povolenku k lovu ryb, která byla z roku 2019, a která již měla být zpět odevzdána v dané lhůtě příslušnému rybářskému svazu, který vydal. Druhý muž chytal ryby bez příslušného oprávnění. V obou případech bude celá věc předán k příslušnému správnímu orgánu k dořešení. Oba muži následně místo opustili. Jinak nařízení vlády všichni rybáři řádně dodržovali.  Dále Vás upozorňujeme na dodržování pořádku na lovném místě, pokud nebude pořádek bodržován tak to budeme trestat.

Jaroslav Cepek – vedoucí RS Mladá Boleslav

 

20200324_120020