Kontroly rybářské stráže

    V minulém týdnu včetně víkendu provedla rybářská stráž společně s městskou policií Mladá Boleslav intenzivní několikadenní kontrolu rybářů. Kontroly byly provedeny v nepravidelných časech jak v denní době, tak ve večerních hodinách na revíru Jizera a Klenice. Zaměření kontrol bylo provedeno na základě několika oznámení o rybářích, kteří si přisvojují úlovky, které jsou uloveny nad rámec povoleného limitu denních úlovků a nerespektování nejmenších povolených mír ulovených ryb. Při kontrolách na hlavním toku řeky Jizery a Klenice bylo zkontrolováno celkem třicet čtyři oprávněných lovících, z tohoto celkového počtu bylo zkontrolováno jedenáct rybářů cizí státní příslušnosti, jejichž rybářské oprávnění bylo v naprostém pořádku. Při kontrolách byly provedeny i kontroly ulovených ryb a pořádku na lovících místech. U těchto kontrol nebylo zjištěno žádné porušení rybářského řádu, pouze v několika případech bylo zjištěno špatné zapisování docházky a to především v zápisu číselné kombinace. Tito rybáři byly na místě poučeny o správnosti zápisu. Jak bylo vidět, tak rybáře zaskočilo více okének pro zápis číselného značení rybářského revíru. Teno drobný nedostatek byl odstraněn na místě.