Minulý týden byla provedena údržba našich revírů

Oprava na revíru Jizera 3 411026 prostor jez v Brodcích – oprava informačního panelu, rozbitá stříška a oprava nosného trámku držící stříšku.

Další provedená oprava také informační tabule v prostoru Krnsko Kocanda – poškozená při autohavárii, vyvrácené držáky, upevnění, přidělání stříšky, umístění na původní místo

Doplnění nových cedulí označující rybí přechod, které byly  prach sprostě ulámány s předpokladem, že toto   provedli někteří lovící , což by normální člověk neudělal. Cedule označují zákaz lovu pod a nad přechodem / 50 pod přechodem a 50 nad přechodem./. Zajištění cedulí provedl přítel Hlaváč.

Oprava a očištění znovu poškozené informační tabule v prostorách Podlázky – zahrádky v nadjezí, postříkání sprejem – oprava, vyčištění .  Zjištěno rybářskou stráží při kontrole.

Za výbor“ R. Zahrádka, J. Bačina ,J. Smetana.