paracetamol con tramadol precio where to buy tramadol online temps de sevrage tramadol

soma satılık motorsiklet online soma lush soma fm

ultram buy Coral Springs buy tramadol online how long should you take tramadol for

exercicios da soma dos termos de uma pg infinita carisoprodol soma shokugeki no soma chapter 03

como condicionar uma soma no excel buy soma online soma senoides

order tramadol Thornton buy tramadol online is ez tramadol legit

tramadol xr cheap tramadol how much is one tramadol worth

is tramadol safe during early pregnancy tramadol 50mg cymbalta and tramadol drug interactions

does soma make you constipated buy soma online historical soma holdings

dosering tramadol bij honden tramadol no prescription prijs van tramadol

O nás

„Jen několik rybářských spolků se může pochlubit tím, že byly založeny již koncem 19. století a prošly celým 20. stoletím s přechodem do století 21…“

 

V roce 1892 byl 13ti mladoboleslavskými občany založen spolek s názvem  První rybářský spolek na řece Jizeře a jejich přítocích. Jeho hlavním posláním bylo sdružovat zájemce o rybolov v souladu s požadavky rybářského zákona z 9. května 1883, podle něhož lov ryb mohl provádět jen ten, kdo vlastnil rybářský lístek. Uvedený zákon, i když byl v mnohém nedokonalý, zrušil volný rybolov, zavedl ochranu ryb v době hájení, tření, stanovil nejmenší lovné míry a zakázal některé způsoby lovu, dosud běžně používané.

 

???????????????????????????????V dalších letech se počet členů Prvního rybářského spolku v Mladé Boleslavi stále zvyšoval, i když tehdy nebylo rybaření záležitostí dostupnou komukoliv. Zejména finanční nároky ovlivňovaly složení členstva, pocházejícího převážně ze středních a majetných vrstev. Například v roce 1893 bylo jen 71 členů. Vedení klubu tvořili téměř výhradně živnostníci a majetnější občané zapálení pro rybářství. Toto mělo přirozeně za následek vnitřní nejednotnost a silný tlak směrem k sjednocení spolkových řádů s cílem dosáhnout pro všechny organizované rybáře stejných práv a povinností.

Přes uvedené skutečnosti, které byly odrazem státního a společenského zřízení Rakouska-Uherska a později Československa vykonal První rybářský spolek v Mladé Boleslavi průkopnickou práci na poli sportovního rybářství.  Záslužná byla jeho činnost zarybňovací, úsilí o ochranu životního prostředí především vodních toků a boj o získání, udržení a nájmy revírů od jejich veřejných a soukromých držitelů, kteří často využívali 10985589_1547029725562281_6623961517312645326_nsvého postavení a požadovali vysoké finanční částky za prodej nebo pronájem práva rybolovu. Vedle nesporných zásluh o hospodaření má spolek zásluhu i na založení rybářských spolků v Mnichově Hradišti, Benátkách nad Jizerou, Bakově nad Jizerou, v Kolíně a na vzniku Poříčního svazu na řece Jizeře.

Výrazná změna nastala v roce 1952, kdy nový Zákon o rybářství nastolil kvalitně novou situaci zestátněním rybolovných práv na tekoucích vodách vytvořením rybářských revírů. O 11 let později byl upraven tak, že výkon rybářského práva stát přenechává bezplatně rybářským svazům. Stát svěřil rybářské revíry do trvalého bezplatného užívání rybářským organizacím.

V posledních desetiletích prodělala naše  místní organizace ČRS rychlý rozmach, neboť se změnil, stejně jako v celé společnosti, životní styl. Je důležité, aby každému z nás  záleželo na naší MO a byli jsme akceschopní a finančně zajištění. K tomu přispívá i současná činnost členů místní organizace i těch, kteří se na práci pro organizaci podílejí, samozřejmě i práce členů výboru MO.

 

Zaznamenal Jan Bačina, předseda MO

 

Historie o řece Jizeře

jizera v debřiZjistit původ jména jest nejenom obtížné, nýbrž nemožné. Zlomky zachované v pramenech historických sice napovídají, ale nepotvrzují nic přesvědčivého. Tvrzení, že jméno řeky přijali Slované od Keltů, ponechávám hádankám. Frankové používali jméno Iser, Bavoři Isar a Frízové Jizer. Dokonce se tvrdí, že základ je ve staroindičtině a znamená rychlý.

Dlouho trvající spory o místě vzniku řeky ukončeny v roce 1845, kdy byl pravým uznán pramen na straně polské, ten náš je na hoře Smrk v nadmořské výšce asi 1000 m. Délka řeky se páčí na 164 km. Z počátku dravá, charakteru bystřinného, se mění v mírný spád až s klidnými úseky. Svoji pouť po přibrání sedmi přítoků na levé straně a dvaceti na pravé straně končí v Toušeni, kde ji pohlcuje Labe.

Řeka sama o sobě rybnatá, na horním toku obývaná pstruhy, lipany i zavlečenými siveny americkými. Tam, kde břehy již roubeny křovím či travnatými lučinami, pestrost ryb hojná, ač ne, jak dříve bývalo. Václav Rudolf udává v roku 1910 „ štik za den 15 kusů, přes 3 kg“. Zajímavo jest, že ač v době věku sedmnáctého lososi bývali hojní v celém Polabí, Jizeře se vyhýbali. Prý pro hojnost zlata a drahých kamenů.

Podlázky nad jezem1
 V dobách historických snad ona řeka uváděna ve vpádu Franků po roce 805, kde svedena bitva a poprvé uváděn vůdce Čechů Gorivej /asi Bořivoj/. Dále se uvádí, že 3. června 1468 Jindřich z Michalovic postupně porazil křižáky se selskou domobranou na soutoku řeky Jizery a Labuňky.

 

Jizera1 jiz4Jizera, vážení, je klenot mezi řekami. Mimořádná řeka. Unikát. Přítoků nemá mnoho, není na ně však odkázaná. Odvádí sice vodu z jarního tání a náhlých přívalových dešťů, kdy jsou zaznamenány i povodně. Ale hlavně bere vodu z hlubokých pramenů, které ze štěrkopískového podloží křišťálově čisté vyvěrají přímo do říčního koryta. Od Kozákova přes Turnov, Mladou Boleslav až ke Káranému.

 

Zaznamenal Jan Bačina, předseda MO