tramadol and oxycodone erowid buy tramadol online para que sirve la tramadol/paracetamol

how long does it take to wean off of tramadol tramadol 50 mg purchase ultram Oakland

dosis terapeutica de tramadol buy tramadol tramadol on a five panel drug test

soma e multiplicação de monômios soma online pharmacy soma buy Columbus

khasiat tramadol 50 tramadol 50 mg tramadol detox with suboxone

is tramadol safe for pregnant buy tramadol effect of tramadol on brain

tramadol maximum dosage humans where to buy tramadol que droga tiene el tramadol

soma vacuum ranger 12 price soma online soma letras strokes

tramadol 100 effets secondaires buy tramadol online order tramadol online echeck

tramadol 100mg 2ml tramadol online no prescription tramadol rabbit dose

Pokračují brigády na úklidu našich revíru

23.2.2022 byl proveden svoz odpadků předcházejících brigád

  1. Železniční most až jez Vinec a soutok Klenice až ke Střelnici. Část parkoviště Podlázky, odkud  byl zajištěn odvoz firmou Compag neboť ho bylo velké množství. Compagu patří poděkování – velmi nám pomohla. Foto pošle př. Smetana
  2. Při úklidu části parkoviště Podlázky byl nalezen plastový kanystr s vylitým olejem / pouze 3 m od břehu řeky/, byl rozlitý a kontaminoval okolní zeminu, kterou bylo potřeba odstranit.
  3.  Po projednání s přítelem Hlaváčem na tf č. 150 byla na místo vyslána jednotka hasičů, která provedla odstranění nádoby a odtěžila znečištěnou zeminu, aby nedošlo k dalšímu znečištění.Děkujme. Úklid reviru bude nadále pokračovat.                   

Radek Zahrádka – hospodář    Oto Hlaváč – jednatel    Jan Bačina – předseda