tramadol and zomig interaction tramadol 50 mg tramadol cause mood swings

can tramadol give you withdrawals buy tramadol can tramadol cause lower back pain

soma der zelle carisoprodol soma soma the oaks

buy ultram Irvine buy tramadol tramadol abuse erowid

tramadol prospect 100 mg tramadol 50 mg codigo dcb cloridrato de tramadol + paracetamol

tramadol compared to effexor buy tramadol ultram tramadol high

tramadol hcl alternatives buy tramadol online without a prescription uso de tramadol en pancreatitis aguda

can i take sinus medication with tramadol tramadol 50 mg tramadol e ibuprofeno

percocet and valium erowid valium online valium sedation for dogs

pill identifier xanax 1mg buy xanax why does xanax give me headaches

Poplatky za členské příspěvky

Členské příspěvky – poplatky

Členské příspěvky Poplatky Celkem
Dospělí 400,-Kč 60,-Kč 460,-Kč
Mládež 16-18 let 200,-Kč 60,-Kč 260,-Kč
Děti do 15-ti let 100,-Kč 60,-Kč 160,-Kč

 

Zápisné nových členů
Dospělí 400,-Kč
Mládež 16-18 let 200,-Kč

Děti do 15 let  –  na základě usnesení ze dne 28.3.2015 byl poplatek zrušen pro podporu dětí

Poplatky
Příspěvek na závody 20,-Kč
Poštovné, tiskoviny 20,-Kč
Manipulační poplatek 20,-Kč

 

Členské příspěvky je nutné uhradit do konce dubna, jinak členství zaniká. Pro zachování členství stačí zaplacení členského příspěvku.

Doba platnosti rybářského lístku   Cena
1 rok                                              100
1 rok*                                               50*
3 roky                                             200
3 roky*                                           100*
10 let                                              500
10 let*                                             250*
* Cena pro žáky základních škol, studenty českých odborných škol ve studijních oborech, případně učebních oborech s výukou rybářství, odborné pracovníky na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářské hospodáře a osoby ustanovené jako rybářská stráž.