yoriko soma buy soma filet soma coolinarika

diazepam online New Hampshire buy valium valium para vertigo

side effects of slow release tramadol buy tramadol ultram online Boise

soma de dois numeros em java soma online soma ve köyleri

tramadol drug guide tramadol cheap tramadol hcl 50 mg online

what happens during a tramadol overdose buy tramadol online tramadol and metaxalone

a soma de dois numeros é 75 soma online soma chocolate factory toronto

qual é a soma dos angulos internos de um triangulo retangulo soma online simulado da prova do soma

ultram buy Columbia buy tramadol online order ultram Florida

montaje cubo soma carisoprodol soma can i take soma with meloxicam

Pozvánka na VČS MO Mladá Boleslav

IMG_1684 IMG_1710

 

 

 

 

Pozvánka na členskou schůzi Místní organizace ČRS Mladá Boleslav, která se uskuteční  dne 21.4.2020 v 17 hod. v restauraci na Rožátově.

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba pracovních komisí
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Schválení programu
 5. Kontrola usnesení za uplynulé období od poslední členské schůze a zpráva o činnosti MO za rok 2019IMG_1690
 6. Zpráva o činnosti místní organizace a hospodaření za rok 2019 –  přednesou vedoucí jednotlivých odborů, rybářské stráže a dozorčí komise
 7. Volba delegáta a náhradníka na Krajskou konferenci
 8. Návrh delegáta a náhradníka na Republikový sněm ČRS
 9. Volba delegátů na zasedání pro rok 2021
 10. Diskuse, projednat přednesené příspěvky na ČS
 11. Zpráva návrhové komise, schválení usnesení
 12. Závěr

        Jan Bačina v.r.                                        Jindřich Včelák  v.r.

              předseda                                                    jednatel         

 

Pozvánka: pozvanka_2020