how many milligrams does it take to overdose on valium valium without prescription valium no prescription

tramadol precio en mexico tramadol 50mg can i take tramadol every 4 hours

does tramadol raise blood sugar buy tramadol overnight most common side effect of tramadol

carisoprodol buy Huntsville buy soma condição soma excel

is it ok to take tramadol with hydrocodone buy tramadol online xanax interaction with tramadol

como se soma o decimo terceiro salario buy soma soma schicksal alisa ilinichina amiella

tramadol usage detournГ© buy tramadol tramadol vocal cord closure

xanax drug addiction symptoms alprazolam 0.5mg prisoner locked up behind xanax bars

soma uğur ticaret buy soma online without prescription can i take soma with tylenol

how long does 2 valium stay in your system valium no prescription needed valium buy Miramar

Pozvánka na VČS MO Mladá Boleslav

IMG_1684 IMG_1710

 

 

 

 

Pozvánka na členskou schůzi Místní organizace ČRS Mladá Boleslav, která se uskuteční  dne 21.4.2020 v 17 hod. v restauraci na Rožátově.

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba pracovních komisí
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Schválení programu
 5. Kontrola usnesení za uplynulé období od poslední členské schůze a zpráva o činnosti MO za rok 2019IMG_1690
 6. Zpráva o činnosti místní organizace a hospodaření za rok 2019 –  přednesou vedoucí jednotlivých odborů, rybářské stráže a dozorčí komise
 7. Volba delegáta a náhradníka na Krajskou konferenci
 8. Návrh delegáta a náhradníka na Republikový sněm ČRS
 9. Volba delegátů na zasedání pro rok 2021
 10. Diskuse, projednat přednesené příspěvky na ČS
 11. Zpráva návrhové komise, schválení usnesení
 12. Závěr

        Jan Bačina v.r.                                        Jindřich Včelák  v.r.

              předseda                                                    jednatel         

 

Pozvánka: pozvanka_2020