combien prendre de xanax xanax alprazolam can i buy xanax in canada

seaş soma telefon buy soma soma 350 dan

tramadol usage detournГ© buy tramadol tramadol vocal cord closure

what dosage is yellow valium buy valium online no prescription generic form of valium

anxicalm 2mg diazepam side effects buy diazepam can you buy diazepam usa

xanax da 1 mg buy xanax dosage of yellow xanax

drogue xanax buy xanax online what type of drug is xanax considered

ambien interaction with nyquil zolpidem online long term adverse effects of ambien

taking 5-htp and ambien zolpidem online ambien compared to benzos

el cubo soma arte soma online soma project in pathankot

Pozvánka na VČS MO Mladá Boleslav

IMG_1684 IMG_1710

 

 

 

 

Pozvánka na členskou schůzi Místní organizace ČRS Mladá Boleslav, která se uskuteční  dne 21.4.2020 v 17 hod. v restauraci na Rožátově.

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba pracovních komisí
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Schválení programu
 5. Kontrola usnesení za uplynulé období od poslední členské schůze a zpráva o činnosti MO za rok 2019IMG_1690
 6. Zpráva o činnosti místní organizace a hospodaření za rok 2019 –  přednesou vedoucí jednotlivých odborů, rybářské stráže a dozorčí komise
 7. Volba delegáta a náhradníka na Krajskou konferenci
 8. Návrh delegáta a náhradníka na Republikový sněm ČRS
 9. Volba delegátů na zasedání pro rok 2021
 10. Diskuse, projednat přednesené příspěvky na ČS
 11. Zpráva návrhové komise, schválení usnesení
 12. Závěr

        Jan Bačina v.r.                                        Jindřich Včelák  v.r.

              předseda                                                    jednatel         

 

Pozvánka: pozvanka_2020