purchase ultram Oregon buy tramadol online tramadol injection leaflet

ambien before sleep study buy ambien online no prescription can you mix ambien with diphenhydramine

max tramadol dose for dogs tramadol overnight shipping how many tramadol hcl 50 mg

tramadol hcl 50 mg werking tramadol 50 mg dosis tramadol en animales

codeine tramadol equivalent tramadol without prescription bleeding tramadol

tramadol and klonopin withdrawal buy tramadol online cod tramadol sleep dose

kempinski soma bay pauschalreise soma 350 mg soma bikes germany

tramadol liquid cats order tramadol online overnight is tramadol illegal in egypt

angioma del soma d12 soma online drinks soma san francisco

ritalin soma buy soma aura soma center england

Pozvánka na výroční schůzi naší MO.

10985589_1547029725562281_6623961517312645326_nVýroční členská schůze se koná v sobotu 19.3.2016 od 8.30 hod. v jídelně 7 a 8 ZŠ Václavkova ul č.p. 1083,  Mladá Boleslav.

Program schůze:

  1. Zahájení
  2. Volba mandátové komise
  3. Volba návrhové komise
  4. Zpráva o činnosti organizace za rok 2015
  5. Zpráva účetní za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016
  6. Zpráva dozorčí komise
  7. Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 ( přednesou jednotlivé odbory )
  8. Diskuze
  9. Návrh usnesení
  10. Závěr