soma smoothie brakes buy soma online no prescription carisoprodol online Coral Springs

soma'da lokantalar soma online sve vrste soma

what is tramadol generic for ultram tramadol online no prescription tramadol 37.5 325 mg side effects

aura soma flasche 100 carisoprodol soma qual é o valor da soma dos inversos

seno da soma exercicios soma carisoprodol soma psychology definition

can you take tramadol with nexium buy tramadol online tramadol vs opiate high

does tramadol show up on urine screens tramadol 50mg tramadol no energy

xanax nyc buy alprazolam online no prescription xanax and ssris

can you have withdrawal symptoms from tramadol order tramadol over the counter alternative to tramadol

valium vor weisheitszahn op valium pill purchase diazepam Honolulu

Pozvánka na výroční schůzi naší MO.

10985589_1547029725562281_6623961517312645326_nVýroční členská schůze se koná v sobotu 19.3.2016 od 8.30 hod. v jídelně 7 a 8 ZŠ Václavkova ul č.p. 1083,  Mladá Boleslav.

Program schůze:

  1. Zahájení
  2. Volba mandátové komise
  3. Volba návrhové komise
  4. Zpráva o činnosti organizace za rok 2015
  5. Zpráva účetní za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016
  6. Zpráva dozorčí komise
  7. Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 ( přednesou jednotlivé odbory )
  8. Diskuze
  9. Návrh usnesení
  10. Závěr