carisoprodol soma ingredients order soma soma and lortab together

can you give a dog a valium buy valium online what are the dosages of valium

valium with other medications buy valium b¶hse onkelz songtext prinz valium

order zolpidem Waco buy ambien online can you drink beer on ambien

how long do blue football xanax last generic xanax xanax gravidanza primo trimestre

2mg xanax round blue pill xanax 1mg how much does dog xanax cost

how does xanax come up in a drug test xanax online no prescription xanax precio españa

manisa soma 15 günlük hava tahmini buy soma online no prescription soma seyahat ankara akhisar

tramadol sus efectos secundarios buy tramadol overnight codein und tramadol mischkonsum

tramadol ct 100 tropfen tramadol 50 will tramadol help with xanax withdrawal

Proběhlo interní školení a porada Rybářské stráže

20170718_203331Dne 11. 10. 2017 proběhlo interní školení a porada Rybářské stráže místní organizace Mladá Boleslav.

Předmětem plánované porady bylo proškolení z ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ujednocení postupů při řešení zjištěných přestupku a následné zpracování potřebné dokumentace pro 20170718_202317případné postoupení správnímu orgánu. Dále pak poučení o součinnosti s Městskou policií Mladá Boleslav v katastru působnosti a dále pak s Policii ČR při zajištění a zjištění totožnosti pachatele přestupku. Dalším předmětem jednání byla problematika nepořádku v bezprostředním okolí rybářských míst a chování rybářů při výkonu rybářského práva. Závěrem došlo ke shodě k zvýšení důslednosti při kontrolách samotných rybářů, a rovněž i kontrolovat  způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu.    

 Za Rybářskou stráž J.Cepek