xanax 4 weeks pregnant buy xanax when xanax doesn't work anymore

xanax stopping abruptly buy xanax purchase xanax Concord

manisa soma 15 günlük hava tahmini buy soma online no prescription soma seyahat ankara akhisar

soma mou tekst prevod generic soma soma 9th ave n

2mg xanax round blue pill xanax 1mg how much does dog xanax cost

withdrawal from ambien and xanax buy ambien online ambien short term memory

valium neuralgia buy valium online buy valium online Glendale

soma 365 power order soma soma wikipedia biologia

soma ithaca soma pills ideju soma

how long does xanax and vicodin stay in your system xanax without prescription dogs on xanax

Proběhlo interní školení a porada Rybářské stráže

20170718_203331Dne 11. 10. 2017 proběhlo interní školení a porada Rybářské stráže místní organizace Mladá Boleslav.

Předmětem plánované porady bylo proškolení z ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ujednocení postupů při řešení zjištěných přestupku a následné zpracování potřebné dokumentace pro 20170718_202317případné postoupení správnímu orgánu. Dále pak poučení o součinnosti s Městskou policií Mladá Boleslav v katastru působnosti a dále pak s Policii ČR při zajištění a zjištění totožnosti pachatele přestupku. Dalším předmětem jednání byla problematika nepořádku v bezprostředním okolí rybářských míst a chování rybářů při výkonu rybářského práva. Závěrem došlo ke shodě k zvýšení důslednosti při kontrolách samotných rybářů, a rovněž i kontrolovat  způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu.    

 Za Rybářskou stráž J.Cepek