is ambien cr available in canada ambien sleep ambien buy Richmond

taking two 5mg valium valium pills what is a 10mg valium equivalent to in xanax

carisoprodol soma ingredients order soma soma and lortab together

tramadol ct 100 tropfen tramadol 50 will tramadol help with xanax withdrawal

how long do blue football xanax last generic xanax xanax gravidanza primo trimestre

xanax stopping abruptly buy xanax purchase xanax Concord

xanax 4 weeks pregnant buy xanax when xanax doesn't work anymore

addiction to valium signs buy cheap valium valium employment drug test

how many doses of zithromax to cure chlamydia buy zithromax online zithromax long term use

how many melatonin equals ambien buy ambien retail cost generic ambien

Proběhlo interní školení a porada Rybářské stráže

20170718_203331Dne 11. 10. 2017 proběhlo interní školení a porada Rybářské stráže místní organizace Mladá Boleslav.

Předmětem plánované porady bylo proškolení z ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ujednocení postupů při řešení zjištěných přestupku a následné zpracování potřebné dokumentace pro 20170718_202317případné postoupení správnímu orgánu. Dále pak poučení o součinnosti s Městskou policií Mladá Boleslav v katastru působnosti a dále pak s Policii ČR při zajištění a zjištění totožnosti pachatele přestupku. Dalším předmětem jednání byla problematika nepořádku v bezprostředním okolí rybářských míst a chování rybářů při výkonu rybářského práva. Závěrem došlo ke shodě k zvýšení důslednosti při kontrolách samotných rybářů, a rovněž i kontrolovat  způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu.    

 Za Rybářskou stráž J.Cepek