soma fys buy soma exercicios com soma dos angulos internos de um quadrilatero

soma tes iş sendikası buy soma online ribolov soma u rano prolece

pro soma supplements order soma orka soma

does valium potentiate opiates diazepam 5mg swiss valium

como se soma a media buy soma online soma drop handlebars

interactions between hydrocodone and tramadol buy tramadol componentes del tramadol gotas

soma konya arası soma carisoprodol soma com condição no excel

tramadol plus bupropion tramadol overnight shipping can you take phenergan and tramadol

buy tramadol online Buffalo buy tramadol online tramadol and maxalt interactions

tramadol 100mg/1ml tramadol online no prescription how many mg of tramadol to get high

Proběhlo interní školení a porada Rybářské stráže

20170718_203331Dne 11. 10. 2017 proběhlo interní školení a porada Rybářské stráže místní organizace Mladá Boleslav.

Předmětem plánované porady bylo proškolení z ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ujednocení postupů při řešení zjištěných přestupku a následné zpracování potřebné dokumentace pro 20170718_202317případné postoupení správnímu orgánu. Dále pak poučení o součinnosti s Městskou policií Mladá Boleslav v katastru působnosti a dále pak s Policii ČR při zajištění a zjištění totožnosti pachatele přestupku. Dalším předmětem jednání byla problematika nepořádku v bezprostředním okolí rybářských míst a chování rybářů při výkonu rybářského práva. Závěrem došlo ke shodě k zvýšení důslednosti při kontrolách samotných rybářů, a rovněž i kontrolovat  způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu.    

 Za Rybářskou stráž J.Cepek