tramadol urticaria buy tramadol overnight can you take tramadol co codamol together

tramadol for postoperative analgesia buy tramadol is tramadol online real

valium dan 5619 5 diazepam 5mg valium diazepam presentacion

how do you detox from tramadol order tramadol online overnight tramadol librapharm 100

xanax plus zoloft xanax medication how much xanax for panic disorder

fun restaurants in soma san francisco soma online soma enduro airbag

is etodolac similar to tramadol tramadol 50mg tramadol dosing epocrates

what pill is tramadol 50mg tramadol 50 mg withdrawal symptoms to tramadol

soma cura order soma online soma and drug tests

soma 32dd buy soma online no prescription can you take valium and soma

Úhyn ryb na Klenici

Na základě ohlášení výskytu uhynulých ryb na Klenici provedl tuto sobotu 24.07.2021 jednatel MO ČRS Mladá Boleslav pan Oto Hlaváč a referent čistoty vod MO ČRS Mladá Boleslav pan Vladimír Kalista šetření na předmětné části revíru Klenice 1. Na místě bylo v úseku pod zimním stadionem zjištěno 11 ks uhynulých kaprů o celkové váze cca 30 kg a níže po proudu 1 ks uhynulého tlouště o velikosti cca 40 cm. Ryby byly z revíru sebrány. 

V místě nálezu ryb a cca 1 km nad a pod místem bylo v době prohlídky pozorováno běžné druhové zastoupení ryb s jejich nezměněnou aktivitou a to i včetně kaprů. Úhyn nalezených ryb lze s největší pravděpodobností přičíst jejich proniknutí do Klenice při vyšších průtocích a následnému úhynu při krátkodobém deficitu kyslíku v problematickém úseku řeky, do kterého se často dostávají odpadní vody z dešťových kanalizačních odlehčovačů.

Oto Hlaváč – jednatel

Radek Zahrádka – hospodář