long term side effects of phentermine diet pills buy phentermine online starting and stopping phentermine

how long does a 5mg dose of valium last buy valium buy diazepam Ontario

carisoprodol buy Tennessee buy soma tramadol compared to soma

xanax online no prescription australia xanax 1mg xanax antidepressant medication

unisom looks like xanax buy xanax xanax and maxalt

white xanax bars no imprint order xanax xanax lab drug test

soma sondermaschinenbau buy soma online aura soma gelassenheit

can you mix wine with xanax buy xanax safe way to stop taking xanax

effects of tramadol hcl 50 mg tramadol 50mg withdrawal symptoms with tramadol

xanax school buses buy xanax xanax 1 mg ราคา

Úklid nebezpečného odpadu u Jizery.

42984089_163812431216018_8308961078490955776_n28.září 2018 byla provedena likvidace nebezpečného odpadu na parkovišti Podlázky – informován   př .Radek  Zahrádka – hospodář a Oto hlaváč- očista vod. Ve břehu parkoviště  2 m od Jizery byla nalezena schovaná  nádoba plná oleje a filtru / předpokládaná výměna v autě/. V případě deště nebo jiné nenadálé události hrozilo znečištění  vody v Jizeře.  Olej byl odvezen a bude předán při sběru nebezpečeného odpadu.

Jan Bačina