diazepam online Fort Wayne buy valium online get valium North Las Vegas

effects of smoking tramadol where to buy tramadol is tramadol considered an opiate

buy ambien Raleigh buy ambien can i take claritin with ambien

soma functions online soma soma bhatia age

o grupo é a soma de todas as partes buy soma online soma truck park

zithromax y embarazo azithromycin 500mg can you take zithromax with alcohol

topiramate 50 mg phentermine phentermine diet order phentermine 30mg blue clear

is xanax over the counter in canada buy xanax vyvanse and xanax side effects

dayquil and ambien buy ambien effects of adderall and ambien

can i take soma and robaxin together buy soma a soma dos termos de uma subtração

Vaňkův jez byl neplánovaně vypuštěn

zdroj : http://www.mb-net.cz/vankuv-jez-byl-neplanovane-vypusten-zdejsi-zivocichove-jsou-ohrozeni/d-58605

Vaňkův jez byl neplánovaně vypuštěn, zdejší živočichové jsou ohroženi

Aktuálně došlo v důsledku neočekávané události k neplánovanému vypuštění podjezí u Vaňkova jezu. Největší nebezpečí z této situace vyplývá pro živočichy, kteří se v této části Jizery v době nehody zdržovali. Odbor životního prostředí proto prosí kolemjdoucí, pokud uvidí v mělčině uvízlé ryby, aby jim zachránili život tím, že je vhodí do hluboké vody. Povodí Labe pracuje na tom, aby se situace do nejdříve vrátila k normálu, bohužel si to ale vyžádá určitý čas, který by mohl být pro zvířata fatální.
Vaňkův jez byl neplánovaně vypuštěn

Vaňkův jez byl neplánovaně vypuštěn
 

 
 
Vaňkův jez
Zveřejnil/a: Šárka Charousková
Vytvořeno / změněno: 6.6.2018 / 6.6.2018