studio soma sostanj soma pills soma late riser handlebars

difference between xanax prozac generic xanax xanax gyógyszerfüggőség

phentermine topiramate side effects phentermine 37.5mg can you buy phentermine in australia

xanax equivalent valium buy valium valium adderall combination

purchase carisoprodol Mobile www.ciatec.mx/ordersoma/ can soma cause elevated liver enzymes

tramadol interaction with citalopram buy tramadol online tramadol and soma together

soma verem savaş dispanseri buy soma online soma de vetores velocidade

what r side effects of xanax generic xanax get alprazolam Warren

whats better valium or ativan buy valium online valium vs xanax dosage

generic ambien weaker ambien online no prescription is it dangerous to take too much ambien

Víkendová kontrola RS na Jizeře

V průběhu víkendu od 21.11. do 22.11.2020 provedla rybářská stráž ve spolupráci s městskou policií Mladá Boleslav kontrolu rybářů  na toku řeky Jizery.

Například v sobotu v 15:45 hodin byl v Podlázkách zjištěn muž dle totožnosti české národnosti, který zde chytal ryby bez řádného povolení. Následně v neděli v 10:20 hodin se obrátil na 156 rybář, který uvedl, že na Krásné louce se nachází dva muži, kteří zde chytají ryby nestandartním způsobem. Zde zjištěni dva muži moldavské národnosti, kteří taktéž nemají žádné povolení a ani jiné oprávnění k rybolovu. Protiprávní jednání v obou případech včetně odebraných věcí bylo předáno ke správnímu řízení Magistrátu města k dořešení. V ostatních provedených kontrolách nebylo zjištěno žádné pochybení. V kontrolách se bude i nadále pokračovat. 

Jaroslav Cepek