Volební členská schůze MO ČRS Mladá Boleslav

Dne 23.03.2022 v prostorách restaurace Rožátov v Mladé Boleslavi proběhla členská schůze místní organizace ČRS Mladá Boleslav. Součástí letošní schůze byla rovněž volba výboru a předsedy na příští funkční období 2022-2026, předsedou organizace byl opět zvolen Jan Bačina, výbor zůstává beze změn s doplněním o Jana Filka. Členové se na místě dozvěděli o práci organizace od předešlé členské schůze, plány do budoucna, odsouhlasen byl návrh rozpočtu. Pozvánku na členskou schůzi přijal Ing. Jiří Bouška (1. náměstek Statutárního města Mladá Boleslav), který organizaci a členům poděkoval za dobrou spolupráci a prováděnou činnost pro blaho města a naopak popsal způsob podpory města, která je organizaci naším městem poskytována. Dalším hostem byl Ing. Stanislav Stará (zastupitel Statutárního města Mladá Boleslav), který se o činnost organizace dlouhodobě zajímá a podporuje jí. Z rybářských hostů dorazili kolegové z MO Mnichově Hradišti, předseda Tomáš Nohýnek a jednatel Aleš Langr, kteří ocenili naši spolupráci a pozvali členy na své revíry a pořádané závody.

Za účast děkujeme všem členům, kteří dali přednost schůzi před krásným jarním počasím či hokejovému play off.