valium 57 valium diazepam valium zelfmoord

over the counter tramadol for dogs tramadol 50 mg por cuanto tiempo debo tomar tramadol

how to fold soma cube soma online soma intimates virginia beach

buy diazepam Rancho Cucamonga buy valium online valium dzialanie

can you take valium with cipro buy valium taking valium and ibuprofen

can you use tramadol for headaches buy tramadol online no prescription tramadol 200 mg tropfen

xanax hund dosierung buy xanax xanax effects on mood

ambien last how long buy ambien online ambien testicular pain

aura soma bottle 20 buy soma online carisoprodol online Eugene

xanax and alcohol similarities buy xanax should i take xanax xr in the morning or at night

Výdej povolenek pokračuje

92926824_1265776046953090_8627650838719889408_n(1)Vážení rybáři, rybářky

prodej povolenek probíhá i dále individuálně, pokud si chcete vyřidit potřebné věci, kontaktujte nás prosím na telefonním čísle  603 910 557  Po – pá od 9.00 –  16.00 hod, kde si domluvíme další postup a převzetí dokladů. Rád bych touto cestou chtěl poděkoval paní Lachmanové, Rohanové a Malíkové za vyřizování vašich požadavků a následné vydání, dnes bylo vydáno cca 80 povolenek a členských známek.

Děkujeme a přejeme hodně zdraví a mnoho hezkých rybářských zážitků, spojených s bohatými úlovky.

Radek Zahrádka

 

 

92874456_2289964667975571_1347751095283220480_n