xanax night before surgery buy xanax alprazolam online Wichita Falls

zolpidem online order ambien sanofi aventis ambien coupon

order carisoprodol Dayton buy soma online without prescription soma 20 mg

bl¥ valium virkning buy valium online 10mg valium urine test

pill identifier valium generic buy valium online order valium Denton

ic zolpidem tartrate side effects ambien sleep ambien and cialis

ambien zolpidem same thing ambien online no prescription enhance ambien trip

dosis tramadol tablet buy tramadol online medicamento tramadol 50mg

prinz valium und prinzessin diazepam online snort 15mg valium

tramadol por 50 mg buy tramadol tramadol in heart patients

Vypuštění jezové zdrže Čejetičky a Vaňkův jez.

DSC01203Na základě informace Povodí Labe proběhne každoroční údržba vodního díla Čejetičky a Vaňkova jezu, od 5.10 – 9.10. 2015 dojde k vypuštění zdrže u těchto dvou jezů. Důvodem je plánována údržba  u vodního díla, zároveň bude provedena kontrola břehu v jednotlivých zdržích.

 

 

DSC01204