san zhi soma soma online fischer soma hybrid 12 plus test

xanax bars peaches buy xanax natural medicine instead of xanax

shuttle hurghada soma bay carisoprodol soma focaccia sf soma

phentermine used for adhd phentermine 37.5mg going off phentermine side effects

cheapest place buy ambien zolpidem 10 mg ambien refills

tilak soma soma carisoprodol caribbean world resort soma bay 5* - египет хургада

can i take xanax 5 hours after drinking cheap xanax mixing muscle relaxer with xanax

ativan as strong as xanax buy xanax online can taking 10 xanax kill you

is fioricet stronger than tramadol buy tramadol online which is better tramadol or lortab

amwaj blue beach resort & spa abu soma youtube buy soma online soma minas gerais

Základní informace k brigádnické činnosti

Brigádnická činnost se netýká žen a držitelů průkazu ZTP. Ostatní při nákupu povolenky musí prokázat odpracováním 10 hodin, nebo finanční úhradou 90,- Kč za jednu neodpracovanou hodinu, což vyplývá z usnesení členské výroční schůze ze dne 20. 3. 2005.

Pro rok 2014 schválila VČS konaná dne 25. 3. 2007 pracovní povinnost dle věku starobního důchodu.

Účast na brigádě si můžete dohodnout v kanceláři MO, nebo na tel. čísle 605 931 508 –  Jan Bačina.

SAM_3002 SAM_2997