zithromax still have discharge azithromycin 500mg zithromax z pak 250 mg tablet price

drug interactions phentermine and xanax buy xanax online is it safe to take xanax with antidepressants

skype para o ambiente de trabalho windows 8 ambien pill wake up someone on ambien

does valium help a pinched nerve buy valium valium gegen wehen

can you take lyrica and xanax at the same time buy xanax online after effects of abusing xanax

hidrocloruro de tramadol wikipedia buy tramadol online tramadol weight dosage

which is better tramadol or norco tramadol 50 mg tramadol blood brain barrier

tramadol hcl dosage in humans tramadol 50 mg tramadol abuse long term effects

buy 5mg xanax xanax price can you shoot up peach xanax

does ambien make you sleepy during the day buy ambien online what is typical ambien dose

Zasedání delegátů se uskuteční v červnu

P O Z V Á N K Anahled

Na členskou schůzi Místní organizace ČRS Mladá Boleslav, která byla přesunuta z důvodu mimořádného opatření MZ dle § 80 odst . 1 písmeno g zák. č. 258/2000Sb. z 24.3.2020 na

15.6.2020 jako zasedání delegátů v 17 hod  v domě rybářů – Ptácká 30

Pozvánku a program obdržel každý delegát zvolený na čl. schůzi 2019

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba pracovních komisí- mandátová, volební, návrhová
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Schválení programu
 5. Kontrola usnesení za uplynulé období od poslední členské schůze a zpráva o činnosti MO za rok 2019
 6. Zpráva o činnosti místní organizace a hospodaření za rok 2019 – přednesou vedoucí jednotlivých odborů, rybářské stráže a dozorčí komise
 7. Informace o Návrhu stanov k připomínkování, kárné řízení, brigádnické povinnosti, možnost hostování v jiné organizaci
 8. Volba delegáta a náhradníka na Krajskou konferenci
 9. Návrh delegáta a náhradníka na Republikový sněm ČRS
 10. Diskuse, projednat přednesené příspěvky na ČS
 11. Zpráva návrhové komise, schválení usnesení a předloženého rozpočtu na r. 2020

S pozdravem Petrův zdar !

Předseda  Jan Bačina         Hospodář Radek Zahrádka        Jednatel   Jindřich Včelák