can you buy real ambien online ambien 10 mg mix ambien and lunesta

order zolpidem Albuquerque buy ambien online without prescription order zolpidem West Virginia

cara menghilangkan ketergantungan obat tramadol tramadol online cod get tramadol Rancho Cucamonga

tramadol 50 mg street cost tramadol 50mg is voltaren the same as tramadol

cheap diazepam sale usa buy diazepam online diazepam dosage guidelines

order tramadol online from mexico order tramadol online how to survive tramadol withdrawal

l theanine ambien buy ambien online no prescription ambien Rhode Island

whats stronger tramadol or dihydrocodeine tramadol 50mg cut tramadol pill in half

what class does valium fall under valium without prescription dangerous valium dosage

nature ambient sounds download ambien drug zolpidem buy Aurora

Zastupitelstvo statutárního města Mladá Boleslav schválilo dotaci pro naší MO

20161125_124821Na včerejším zasedání zastupitelstva statutárního města Mladá Boleslav byl schválený rozpočet na rok 2017. Potěšilo nás, že při jeho sestavování a schvalování zastupitelé nezapomněli na naši místní organizaci.

Můžeme se tak těšit na dotaci 200 000,- Kč, která je určena na opravu fasády našeho sídla v Ptácké ulici, č. p. 30.20161125_124846

Zastupitelstvu města děkujeme za podporu a finanční příspěvek naší organizaci.

Radek Zahrádka – hospodář MO