prescription name for valium buy valium online buy valium australia

xanax opinie forum alprazolam online does ritalin interact with xanax

whats stronger tramadol or dihydrocodeine tramadol 50mg cut tramadol pill in half

buy xanax online Reno buy xanax what is the normal does of xanax

does a drug test show valium buy valium valium during delivery

tramadol after anesthesia tramadol 50mg pГҐverkad av tramadol

valium valerian interaction diazepam 5mg valium costa rica pharmacy

manisa soma hangi maden çıkarılır buy soma online can u take soma and xanax together

order tramadol online from mexico order tramadol online how to survive tramadol withdrawal

tramadol 50 mg street cost tramadol 50mg is voltaren the same as tramadol

Zastupitelstvo statutárního města Mladá Boleslav schválilo dotaci pro naší MO

20161125_124821Na včerejším zasedání zastupitelstva statutárního města Mladá Boleslav byl schválený rozpočet na rok 2017. Potěšilo nás, že při jeho sestavování a schvalování zastupitelé nezapomněli na naši místní organizaci.

Můžeme se tak těšit na dotaci 200 000,- Kč, která je určena na opravu fasády našeho sídla v Ptácké ulici, č. p. 30.20161125_124846

Zastupitelstvu města děkujeme za podporu a finanční příspěvek naší organizaci.

Radek Zahrádka – hospodář MO