can tramadol be taken with zofran tramadol 50 mg can you drink alcohol with tramadol hydrochloride

can expired tramadol hurt you buy tramadol cod can you get arrested for ordering tramadol online

soma records minneapolis discography buy soma online valor da soma dos angulos externos de um triangulo

soma technology salary buy soma calcule o valor da seguinte soma 2 3 4

one medical group soma buy soma online importancia del cubo soma

soma de células entre planilhas buy soma online soma için 5 günlük

best sushi in soma san francisco soma carisoprodol soma district of san francisco ca

soma psiche pneuma order soma online palm royale beach soma bay

what are tramadol side effects buy tramadol benadryl and tramadol for dogs

ativan xanax klonopin valium buy valium valium overdose in cats

Zastupitelstvo statutárního města Mladá Boleslav schválilo dotaci pro naší MO

20161125_124821Na včerejším zasedání zastupitelstva statutárního města Mladá Boleslav byl schválený rozpočet na rok 2017. Potěšilo nás, že při jeho sestavování a schvalování zastupitelé nezapomněli na naši místní organizaci.

Můžeme se tak těšit na dotaci 200 000,- Kč, která je určena na opravu fasády našeho sídla v Ptácké ulici, č. p. 30.20161125_124846

Zastupitelstvu města děkujeme za podporu a finanční příspěvek naší organizaci.

Radek Zahrádka – hospodář MO