prescription name for valium buy valium online buy valium australia

soma san diego girl talk soma drug buy soma online Fayetteville

tramadol 50 mg street cost tramadol 50mg is voltaren the same as tramadol

does tramadol show on drug tests tramadol online cod tramadol effects on male fertility

important facts about valium buy diazepam online valium 2 5 mg

soma todos medos buy soma imobiliária soma florianópolis

what side effects does tramadol have on dogs buy tramadol overnight mag tramadol en paracetamol samen

soma psiche pneuma order soma online palm royale beach soma bay

xanax gocce dosaggi buy xanax how to get off xanax at home

soma san diego mainstage buy soma online no prescription soma de coeficientes do polinomio

Zastupitelstvo statutárního města Mladá Boleslav schválilo dotaci pro naší MO

20161125_124821Na včerejším zasedání zastupitelstva statutárního města Mladá Boleslav byl schválený rozpočet na rok 2017. Potěšilo nás, že při jeho sestavování a schvalování zastupitelé nezapomněli na naši místní organizaci.

Můžeme se tak těšit na dotaci 200 000,- Kč, která je určena na opravu fasády našeho sídla v Ptácké ulici, č. p. 30.20161125_124846

Zastupitelstvu města děkujeme za podporu a finanční příspěvek naší organizaci.

Radek Zahrádka – hospodář MO