Adresná podpora dětí a mládeže Statutárním městem Mladá Boleslav

Na základě podpory rybářské mládeže Statutárním města Mladá Boleslav bude dětem  a mládeži s trvalým bydlištěm na území statutárního města Mladá Boleslav proplaceno členství na rok 2023 a to v jeho plné výši. Městu Mladá Boleslav opakovaně děkujeme za dlouhodobou podporu. Do území města se včetně Mladé Boleslavi počítá také Bezděčín, Čejetice, Čejetičky, Debř, Chrást, Jemníky, Podlázky včetně Michalovic.

Oto Hlaváč, Radek Zahrádka, Jan Bačina