can you take tramadol as needed where to buy tramadol max dose tramadol dogs

adipex and soma buy soma online manisa soma operasyon

can naproxen be taken with tramadol cheap tramadol online dramamine tramadol

knif soma eq price buy soma descobrindo a soma de sequencias numericas

tramadol vs hydrocodone acetaminophen tramadol 50mg can dogs take tramadol and rimadyl at the same time

buy soma in canada buy soma online soma contabilidade santa rosa

ambien two hours after eating ambien medication is it ok to take clonidine and ambien

tramadol reflux buy tramadol online can i have a glass of wine on tramadol

spitzer soma soma online soma do ativo

soma yağcıllı trafik kazası buy soma em uma pa a soma do 3° com o 8° termo

Archiv štítku: Aktuality

Od 1.11. 2017 nabyde účinnost novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., kterou se provádí zákon o rybářství a nově se zavádí doživotní rybářský lístek pro osoby starší 15 let. Poplatek za jeho vydání činí 1 000 Kč.

DSC01203Na základě informace Povodí Labe proběhne každoroční údržba vodního díla Čejetičky a Vaňkova jezu, od 5.10 – 9.10. 2015 dojde k vypuštění zdrže u těchto dvou jezů. Důvodem je plánována údržba  u vodního díla, zároveň bude provedena kontrola břehu v jednotlivých zdržích.

 

 

DSC01204

 

p. AntošS hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás, dne 21.8. 2015, navždy opustil velmi dobrý kamarád, neobyčejný člověk a především jeden z největších rybářů, který měl rybaření v srdci pan FRANTIŠEK  ANTOŠ.