Archiv štítku: dokumenty pro členy

Vážení členi, na přiloženém odkazu naleznete aktualizovaný návrh statutu společného rybolovu, který bude projednán a schvalován na územní konferenci Středočeského územního svazu dne 26. března 2024. Změny jsou v textu označeny barevně, změny se týkají zejména zavedení rybářského informačního systému. Případné připomínky členů naší organizace k návrhu statusu budou projednány na členské schůzi konané dne 13. března 2024 a budou předány sekretariátu Středočeského územního svazu. 

odkaz zde: Statut

Oto Hlaváč, jednatel MO

Dne 4.1.2024 z provozních důvodů kancelář MO uzavřena,  požadavky na povolenku, s rybářskými doklady je možné nechat v rybářských potřebách Ptácká 30, Mladá Boleslav, stejně tak tam je možné zanechat povolenky k odevzdání.

Vzhledem k přechodu celého rybářského svazu na nový informační systém (RIS), děláme vše pro to, abychom zkrátili čekání při výdeji povolenek.

Prosíme všechny členy o trpělivost, protože bude nutné překontrolovat všechny Vaše údaje:

 1. Datum narození
 2. Místo narození
 3. Trvalá adresa bydliště
 4. Číslo rybářského listku
 5. Číslo legitimace
 6. Zadat kontaktaktní spojení, telefon a email, který bude sloužit jako registrace do RIS a mobilní aplikace, která bude spustěna v jarních měsících 2024

Pro urychlení úprav dat v systému žádáme všechny členy, kteří chtějí a mají možnost o nafocení techto dokladů:

 • přední strana rybářského lístku
 • zadní strana rybářského lístku
 • přední strana členské legitimace
 • vnitřní stana členské legitimace
 • kontakt, amail a telefon
 • aktuální adresu trvalého bydliště
 • místo narození

Tyto údaje zaslat pouze na email: [email protected]

Prosíme o pochopení s případnými počátečními potížemi, které mohou vzniknout při spuštění informačního systému.
Informační dopis na rok 2024 je ke stažení dopis členům_2024

Petrův zdar !

Hospodář Radek Zahrádka, předseda Jan Bačina, jednatel Oto Hlaváč

 

S příchodem konce tohoto roku  a také vánočních svátků  se blíží nový rok 2024  a také  druhá polovina volebního období.

Pro nás to znamená ukončení rybářské sezony vrácením statistik za rok 2023, vyplněné i prázdné,  aby mohlo být provedeno řádné zpracování návštěv na revírech a druhu ulovených ryb včetně docházek k vodě na jednotlivých revírech.  Statistiky, které budete vracet, Vám vydávaly po několik volebních období paní Věra Lachmanová a p. Marie Rohanová., které patřily pod hospodářský odbor, vedený př. Zahrádkou.

Na základě ukončení prodeje povolenek  výbor a členové MO děkují za dlouholetou spolupráci oběma pracovnicím.  Z tohoto důvodu byly provedeny změny v DOPISE   pro členy v odst. PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE o změnách prodeje.

Zahájení prodeje členského poplatku a povolenek spojenou s úhradou členských povinností odsouhlasených a VČS 2023 dochází k uvedeným změnám v Dopise pro členy

Prodej nadále bude zajišťovat paní Filková a pan Mudroch.

Jak jste byli již informáni zavádí se RIS do systému. Pravděpodobně  bude docházet při uvedených změnách ke zpomalení výdeje , což společně zvládneme.

Děkuji př. Zahrádkovi a jednateli př. Hlaváčovi, kteří se na tomto podílejí. Děkuji také členům, že svým přístupem tuto změnu pomohou překonat.

Přejeme  Vám i Vašim rodinám hodně spokojenosti, zdraví, krásné Vánoce a všechno nejlepší do nového roku 2024 a dobrou rybářskou sezonu.

Petrův zdar !

Hospodář Radek Zahrádka, předseda Jan Bačina, jednatel Oto Hlaváč

Vážení rybářští kolegové, v pondělí 4.12.2023 zahajujeme prodej známek a povolenek na příští rok – v prosinci vždy pondělí a čtvrtek. Prodej má nově hodně změn, těší se na Vás noví prodejci, kteří budou pracovat již novém centrálním rybářském informačním systému RIS. Systém se centrálně stále ještě upravuje a ladí. Při prvním prodeji budou muset prodejci v systému u každého člena ověřit a doplnit několik údajů (pro výdej bude nutné ověření údajů z členského průkazu, rybářského lístku a ověření či doplnění kontaktních údajů – telefonního čísla a ideálně emailové adresy), proto může výdej trvat i o nějakou minutku déle – věřte, že z toho také nemáme radost a prosíme o trpělivý přístup, systém nám do budoucna přinese řadu pozitiv. 

Členy rybářské stráže prosíme, aby případně uvažované pořízení nové povolenky odložili na druhou polovinu měsíce prosince nebo nový rok, až budou jejich záznamy v RISu dokončeny. 

I nadále platí možnost odevzdání povolenky v rybářských potřebách v budově rybářského svazu Ptácká 30, MB. Rovněž je zde možné ponechat své rybářské doklady s požadavkem a penězi na pořízení patřičné povolenky či jen známky a po domluvě si vyzvednout vyřízené. 

 

 

Do týmu naší místní rybářské organizace Mladá Boleslav hledáme posilu pro výdej povolenek v průběhu takřka celého roku s největším zatížením v měsíci lednu (časový rozsah práce dle úředních hodin kanceláře MO dle informace na hlavní webové stránce www.rybarimb.cz). Práce je vhodná pro administrativně a počítačově schopného člověka, ideálně starobního nebo invalidního důchodce či jinak časově flexibilní osobu. Případní zájemci se mohou hlásit hospodáři MO panu Zahrádkovi na telefonní číslo 724 311 388.

Dne 22.03.2023 proběhla členská schůze konaná formou zvolených delegátů. Na schůzi byly sděleny informace o činnosti výboru a obecně organizace za rok 2022, na vědomí byla představena finanční uzávěrka za rok 2022 a rozpočet na rok 2023. Největší časový podíl diskuse byl věnován informacím o nově zaváděném jednotném informačním systému ČRS – RIS. Závěrem schůze bylo schváleno usnesení, z kterého např. vyplývá, že poplatky stanovované MO zůstávají nezměněny. Schůze byla tradičně ukončena předsedou panem Janem Bačinou, který poděkoval za fungování organizace všem členům a popřál jim co nejvíce příjemných chvil strávených u revírů. 

Jan Bačina, Radek Zahrádka, Oto Hlaváč

 

 

 

 

 

Nezapomeňte na vrácení sumáře úlovků!  

K základním povinnostem každého rybáře je řádné vyplnění sumáře úlovků a docházek a jeho odevzdání k 15. 1. jejímu výdejci. Sumář je II. oddílem povolenky k rybolovu. Splnění této povinnosti je jednou z podmínek k vydání povolenky k rybolovu na další rok.

Radek Zahrádka

Vážení rybáři

     Jako každoročně s příchodem konce roku ukončíme i rybářskou sezonu v roce 2022. Vrácením statistiky za uplynulý rok / vyplněnou  i prázdnou/, aby mohlo být provedeno řádné zpracování návštěv revírů, úlovků, druhů ulovených ryb a počet docházek k vodě.

Náhledem do roku 2022 si můžete vše  prohlédnout zpětně na webových  stránkách, kde jsou uvedeny všechny informace o dění, které probíhalo za celý uplynulý rok .Naše  stránky spravuje Radek Zahrádka.

Jako první uvádíme činnost Hospodářského odboru, který vede Radek Zahrádka, jehož činnost  je pro nás nejdůležitějsí.  Zajišťuje  pro nás prodej členství, povolenek, všech úkonů s tím souvisejících na základě připraveného zarybňovacího plánu  zajištění rybích násad.

Jako další uvádíme Brigádní odbor , který vede Jan Bačina, který úzce spolupracuje nejen na rozvozu a vysazování ryb, ale také údržbě a opravě  domu  a údržbě jednotlivých revírů, též spolupracuje se všemi odbory.

Dozorčí komise, pod vedením př.  Remijáše,  která stvrzuje množství a vysazení ryb na dodacích listech

Ekonomický odbor spadá pod  ekonomku MO Hanu Pekárkovou

Odbor LRU, pod vedením  př. Horčičky, Odbor Kultury pod vedením př. Jiřího Smetany,Odbor očisty vod  pod vedením př. Kalisty, Odbor Mládeže MO pod vedení př. Linharta

Můžeme tedy provést shrnutí, že členové odboru a výboru spolupracují jako tým

Do nového roku a rybářské sezony roku 2023 Vám i Vašim rodinám přejeme hodně zdraví, spokojenosti a krásné chvíle u vody.

 

Hospodář MO                                  Předseda                          Jednatel

Radek Zahrádka                               Jan Bačina                        Oto Hlaváč