Archiv štítku: zarybňování

Dne 16.4.2024 byla provedena brigáda na vysazení rychlené štičky, která byla zajištěna SÚS. Bylo provedeno rozdělení do revírů Klenice – revír MO ČRS a také Klenice 1 a Klenici 3 revír SÚS, Jizera 411 026, 411 027. Rychlená štička byla ve velmi dobré kondici. Samozřejmě je nutné poděkovat všem, kteří se vysazení zúčastnili, provádějí to jako každoročně a znají postupy při vysazování ryb. Ryby byly vysazovány  do travin břehových náplavů a na místa. Kde se mohou úspěšně uschovat. Na základě rozvozu vysazení byla informována městská policie kvůli povolení a vjezdu na místa vysazení, kde jsou zákazové značky. Celkem bylo vysazeno 25 000 kusů o délce v průměru 3,5 cm.

Vysazování provedli : př.  Šulc, Nový Luboš, Nový Martin, Litera Jaroslav, Smetana , Bačina, Eis, Vokál, Zahnáš, Novotný Jiří, kterým patří velké poděkování.

Za výbor MO Bačina Jan

Hospodář Radek Zahrádka        

 

                      

Dnes bylo vysazeno celkem 1.000 kg kaprů o průměrné kusové hmotnosti 2,5 kg. Kapři byli vysazeni do revíru Klenice 1, dále bylo vysazeno 400 kg Br do revíru Jizery 4. Děkujeme Rybářství Chlumec nad Cidlinou za dodání a přepravu krásné ryby.

Radek Zahrádka hospodář MO

 

 

 

 

 

Dne 27.3. 2024 byl nahlášen dovoz úhořího monté.

Po dovozu panem předsedou p.Dušanem  Hybnerem bylo vysazeno do revíru Jizera III a Jizera IV a také do revíru Klenice MO, Klenice SÚS v celkovém množství 21 000 ks o váze 7kg.

Přijetí písemně potvrdil předseda organizace a jako účastník vysazení přítel Smetana.

Vysazení se uskutečňuje dle Operačního programu 2021-2027 a je nutné jako každoročně pořídit fotodokumentaci dle stanovených podmínek. Například fotografie jezů, mostů, přechodů, budov atd.

Toto vysazování je financováno Evropskou unií.

Monté je dodáváno v polystyrenových krabicích. Uvedené přepravné krabice musí být chráněny před slunečním zářením, uchovány při teplotě 5 –  20 °C. Při vysazování musí být úhoří monte natemperováno na teplotu vody, do které se vysazuje. Musí být taktéž vyrovnáno PH vody.

Vysazení se provádí v místech s dostatkem úkrytu, kam se monté okamžitě skryje.

Za Výbor MO

Hospodář přítel Zahrádka                            Brigádní odbor přítel Bačina

    Dnes bylo vysazeno celkem 3.500 kg kaprů o průměrné kusové hmotnosti 2,5 kg.

Kapři byli vysazeni do revíru Jizery 411026 a 411027 kg ( 2.410 kg dotace SÚS, 1.090 kg plnění zarybňovacího planu ) děkujeme Rybářství Chlumec nad Cidlinou za dodání a přepravu krásné ryby.

Radek Zahrádka hospodář MO

 

 

 

 

Do našich revírů Jizery 3 a Jizery 4, bylo vysazeno 3000 ks Parmy obecné , 3000 ks Ostroretky stěhovavé, 4500 ks Jelce jesena a 3000 ks Candáta ročka, za dodávku a přepravu ryb děkujeme Středočeskému úzenímu svau a rybářsví Filipa Stárky

Jan Bačina předseda MO

Radek Zahrádka hospodář MO

 

 

Tímto přejeme všem Václavům k dnešním jmeninám!

Dne 28. 9. 2023 byla vyskladněna ryby ze sádky v Haratíně MO Železný Brod.

Jednalo se o pstruha obecného – PO2 – o počtu 1000ks a 100 kg. Vysazeného do pstruhového revíru na několik vhodných míst.

Za Výbor: Hospodář Radek Zahrádka                                                      Předseda Jan Bačina

 

Nasazení ryb do revíru Jizery 411026 a 411027

  1. 9. 2023 bylo vysazeno přes 400kg bílé ryby, 80 procent plotice, 20 procent kapřík, lín a podetřená štika. Vysazení bylo provedeno za účasti lovících členů, kteří se přišli podívat.
  2. 9. 2023 byl vysazen opět do revíru Jizery od rybářství Chlumec kapr v množství 1300kg a opět štika o váze v průměru 1,5 kg. Znovu za účasti lovících členů MO. Poděkování patří hospodáři Radku Zahrádkovi, který dokázal tuto rybu sehnat a zajistit, neboť nebyla na trhu. Snad se podmínky se začínajícími výlovy zlepší.

O vysazení byl informován člen dozorčí komise, přítel Remiáš.

Za Výbor Jan Bačina

Hospodář Radek Zahrádka