502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx

Archiv štítku: brigády

Splnění pracovních povinností  člena pro vydání povolenky na rok 2024, dle stanov §3 Členství odst. 4 písmeno c

Na  způsobu plnění brigád v roce 2023 na rok 2024 se dle usnesení z VČS MO konané dne 23.3.2022 nic nemění a zůstává povinnost plnit odsouhlasených 10 hodin, či plnění brigád uhradit ve výši 90,- kč za hodinu. Z povinnosti plnění brigád jsou vyjmuty ženy, ZTP, děti a studenti  do 23 let věku a členové důchodového věku.

Zájemci o brigády se pro lepší koordinaci zapisujte do připraveného archu v kanceláři MO / jméno + telefon, případně vybraný datum brigády/

Termín společných brigád pro rok 2023 je stanoven na 11.3., 15.4., 28.5.,17.6.,15.7. Sraz v 6 hodin, rybářský dům zahrada.

Brigádním referentem zůstává Jan Bačina – telefon uveden v Dopise pro členy.

Splnění pracovních povinností v první části roku 2022 na rok 2023 bylo zahájeno od 2.2. do 21.5.2022.

Z toho bylo odpracováno celkem 19 brigád pro Hospodářský odbor a Výbor MO a 3 společné brigády, které jsou prezentovány v Dopise pro členy, na požadavek Hospodářského odboru a Výboru MO. O nichž  jste byli již informováni. Jednalo se o úklid frekventovaných míst. Poslední brigáda proběhla 21.5. vysekáním náletových dřevin, úklidem naplavených kusů dřeva po předcházející bouřce, vysekáním travnatých porostů a přípravou na závody konané dne 4.6.2022. Všem, kteří se účastnili brigády, patří velké poděkování jak ze strany Výboru, tak ze strany brigádního odboru.

Jan Bačina – brigády                                       Radek Zahrádka – za HO

 

 

 

 

V pátek 29.04.2022 došlo k instalaci označení rybího přechodu na Vaňkově jezu na Jizeře pod Krásnou loukou. Označen je přesně úsek 50 m pod a nad rybím přechodem, kde je zakázán rybolov.

 

 

 

 

 

 

Tuto sobotu 9. dubna 2022 proběhla na Strenickém potoce rybářská brigáda. Posbírány byly pytle odpadků, uklizeny břehy od popadaných větví, částečně vyčištěno koryto toku a opraveny hrázky. Děkuji všem zúčastěným, někteří doslova prolívali krev.

 

Jako každoročně  i v letošním roce se členové ČRS MO MB připojili k výzvě „Uklízíme Česko“ mimořádnou brigádou 2.4.2022 na revíru 411 026 od  mostu u Vince až po zatáčky řeky  vracející se k silnici. Na brigádu se sešlo jen několik rybářů, kteří nasbírali plný návěs odpadků všeho druhu / viz foto/. Poděkování patří všem zúčastněným.

Nasbíraný odpad byl 3.4. 2022 dopraven na parkoviště Podlázky, odkud bude odvezen po dohodě s Kompagem.

Také k tomu patří velké napomenutí zvl. rybářům, kteří pravidla nedodržují . Nebude platit hláška „ Já to nezaneřádil / viz. Kárné opatření za porušení předpisů.

Porušení povinnosti stanovených bližšími podmínkami výkonu rybářského práva.

Bod č. 7 kárného provinění

Osoba provádějící lov po příchodu k místu lovu neprovede jeho úklid, pokud je znečištěno odpadky, neuklidí místo po skončení lovu, ničí přírodu, láme keře a stromy, používá předmětů označujících krmná místa.  

Kárné opatření

Důtka nebo zákaz lovu na 2 měsíce- pokud opakovaně, pak na 6 měsíců  

Hospodář R.Zahrádka

Brigády J. Bačina

Tuto sobotu 19.03.2022 proběhla brigáda sportovců MO, uklizen byl úsek v Podlázkách nad jezem a následně po proudu dolů až k výtoku z ČOV Podlázky. Přestože byl tento úsek uklízen v loňském roce opět bylo naplněno mnoho pytlů a dále bude řešen úklid dvou brdlohů nedaleko řeky.

Oto Hlaváč

 

 

 

 

 

 

23.2.2022 byl proveden svoz odpadků předcházejících brigád

  1. Železniční most až jez Vinec a soutok Klenice až ke Střelnici. Část parkoviště Podlázky, odkud  byl zajištěn odvoz firmou Compag neboť ho bylo velké množství. Compagu patří poděkování – velmi nám pomohla. Foto pošle př. Smetana
  2. Při úklidu části parkoviště Podlázky byl nalezen plastový kanystr s vylitým olejem / pouze 3 m od břehu řeky/, byl rozlitý a kontaminoval okolní zeminu, kterou bylo potřeba odstranit.
  3.  Po projednání s přítelem Hlaváčem na tf č. 150 byla na místo vyslána jednotka hasičů, která provedla odstranění nádoby a odtěžila znečištěnou zeminu, aby nedošlo k dalšímu znečištění.Děkujme. Úklid reviru bude nadále pokračovat.                   

Radek Zahrádka – hospodář    Oto Hlaváč – jednatel    Jan Bačina – předseda

 

19. a 20.2.2022 byla provedena brigáda v prostoru soutok Klenice směr ke Střelnici a od železničního mostu směrem k vineckému jezu. Bylo provedeno označení revíru 411027 a proběhl úklid břehu. Byl sesbírán a roztříděn odpad: plasty, sklo a ostatní a vše bude odvezeno do sběrného dvora. Provedeno označení o úklidu revíru. Děkujeme všem zúčastněným za provedenou práci.

 

 

 

Krátké zhodnocení práce brigádního odboru

S novým rokem  2022 jsme vstoupili do nového volebního období 2022 – 2026 k plnění plánovaných úkolů. Některým členům jsme přáli osobně a Vám ostatním přejeme touto cestou  hodně zdraví a krásných úlovků. S těmi, kteří se účastnili brigád,  jsme se scházeli jak na brigádách individuálních tak společných, kterých bylo provedeno celkem 21 a odpracováno bylo 1630 hodin.

Pro první rok volebního období máme před sebou naplánováno celou  řadu úkolů  jak při údržbě revírů tak na akcích pořádaných výborem – vysazování ryb, opravy domu, závodu MO a mládeže.

Letos začala první brigáda na údržbě plochy před zahradou vyřezáním spadlých stromů, odvětvení a uklizení prostoru za rybářským domem.

Společné brigády na rok 2023

V dopise pro členy jsou uvedena data společných brigád

12.3.2022              9.4.2022              14.5.2022                18.6.2022                   9.7.2022

Sraz za rybářským domem v 7 hodin

Za výbor MO

Hospodář     Zahrádka R.           

Předseda     Bačina J.             

Jednatel       Hlaváč O.

 

V pátek a sobotu 1. a 2. října 2021 proběhla dobrovolnická akce Čistá řeka Jizera, kterou organizovala ,,obecně prospěšná společnost“ Dolní Pojizeří z. ú.  – https://cistarekajizera.cz/. Svou trochou do mlýna přispěla i naše rybářská organizace Mladá Boleslav a to propagací akce a samotnou účastí svých členů v čele s předsedou i jednatelem. O velmi dobře odvedené práci všech účastníků z řad škol, zájmových spolků i samostatných osob (prostě všech, kterým není lhostejné životní prostředí, v kterém žijí) svědčí množství sesbíraného odpadu na svozových stanovištích. Pořadatelům, sponzorům akce a všem zúčastněným velmi děkujeme.

Oto Hlaváč