Boleslavský rybářský kroužek opět uklízel revíry

V úterý 18.4. jsme se s dětmi z úterního rybářského kroužku zapojily do akce „Ukliďme Česko“ a sbíraly jsme odpadky kolem Jizery – od Česanského mostu až k Loděnici na Krásné Louce. V této části Jizery bylo velké množství odpadků od láhví, přes plechovky až například po zimní bundu. Dětem patří velké poděkování za jejich přístup.

Jan Linhart st.