Brigády na rok 2024

Splnění pracovních povinností  člena pro vydání povolenky na rok 2024, dle stanov §3 Členství odst. 4 písmeno c

Na  způsobu plnění brigád v roce 2023 na rok 2024 se dle usnesení z VČS MO konané dne 23.3.2022 nic nemění a zůstává povinnost plnit odsouhlasených 10 hodin, či plnění brigád uhradit ve výši 90,- kč za hodinu. Z povinnosti plnění brigád jsou vyjmuty ženy, ZTP, děti a studenti  do 23 let věku a členové důchodového věku.

Zájemci o brigády se pro lepší koordinaci zapisujte do připraveného archu v kanceláři MO / jméno + telefon, případně vybraný datum brigády/

Termín společných brigád pro rok 2023 je stanoven na 11.3., 15.4., 28.5.,17.6.,15.7. Sraz v 6 hodin, rybářský dům zahrada.

Brigádním referentem zůstává Jan Bačina – telefon uveden v Dopise pro členy.