Informace členům MO ČRS

V dopise pro členy a plánu práce MO byl stanoven datum 18.5.2024 o společné brigádě, která se konala tuto sobotu. Práce spočívala ve vysekání trávy břehu a koruny hráze, vyřezání a vystříhání náletových dřevin, vytahání napadaných větví vzniklé po těžbě stromů., které zůstaly v toku a naplavených do břehu. Současně byla vytažená z Jizery informační cedule s označením místa pro hendikepované členy ČRS, kterou nezodpovědní  občané vylomili a hodili do řeky v prostoru  zatáčky u čističky.

Počasí nám zrovna nepřálo, ale přesto  jsme naplánovanou práci zvládli. Několik členů s křovinořezy posekalo od cedule rybí přechod u Česany, až směrem k pláži na Krásné louce.

Všem, kteří se zúčastnili a připravili revír pro konání závodů 25.5.2024 děkujeme a rybáře tímto zveme na závody MO MB.

Hospodář R.Zahrádka

Brigády J. Bačina