standard dose valium anxiety valium 5mg how long does valium to take effect

problemas matematicos de soma buy soma soma e subtração de radicais diferentes

a soma de dois numeros é 206 buy soma soma dos angulos internos de um poligono wikipedia

can you take tramadol and ibuprofen together tramadol 50 how long does tramadol take to work uk

tramadol reactions with celexa tramadol online no prescription best site purchase tramadol

xanax overdose symptoms order xanax online xanax and alcohol memory loss

cheapest price for tramadol order tramadol when does tramadol kick in

interaction between tramadol and duloxetine buy tramadol side effects of discontinuing tramadol

shokugeki no soma manga 56 soma no prescription soma pill ingredients

nos somos a soma de todas as pessoas que conhecemos buy soma soma bar tape

Informace o brigádách za rok 2021

Krátké zhodnocení práce brigádního odboru

S novým rokem  2022 jsme vstoupili do nového volebního období 2022 – 2026 k plnění plánovaných úkolů. Některým členům jsme přáli osobně a Vám ostatním přejeme touto cestou  hodně zdraví a krásných úlovků. S těmi, kteří se účastnili brigád,  jsme se scházeli jak na brigádách individuálních tak společných, kterých bylo provedeno celkem 21 a odpracováno bylo 1630 hodin.

Pro první rok volebního období máme před sebou naplánováno celou  řadu úkolů  jak při údržbě revírů tak na akcích pořádaných výborem – vysazování ryb, opravy domu, závodu MO a mládeže.

Letos začala první brigáda na údržbě plochy před zahradou vyřezáním spadlých stromů, odvětvení a uklizení prostoru za rybářským domem.

Společné brigády na rok 2023

V dopise pro členy jsou uvedena data společných brigád

12.3.2022              9.4.2022              14.5.2022                18.6.2022                   9.7.2022

Sraz za rybářským domem v 7 hodin

Za výbor MO

Hospodář     Zahrádka R.           

Předseda     Bačina J.             

Jednatel       Hlaváč O.