porphyrie et tramadol buy tramadol n024 tramadol side effects

mensagem a soma dos talentos em slides soma 350 mg produto da soma pela diferença de dois termos com fração

purchase tramadol Newark buy tramadol online mixing aleve and tramadol

halo-soma rapid prompting method buy soma excel soma de horas negativas

can a pregnant woman use tramadol tramadol 50 mg tramadol vs norco strength

soma bt troubleshooting buy soma online aura soma 72 clown

carisoprodol Oxnard buy soma soma olayları tarihi

aura soma number 4 soma online generic soma 2410

soma de intervalos matematica soma online soma groove hardtail frame

valium psychological dependence buy valium online cheap buy diazepam Louisiana

Informace o práci kulturního odboru za rok 2016

DSC_0522Kulturní odbor se podílel na celoroční činnosti, počínaje jako každoročně přípravou a zajištěním VČS 2016.

Naše základní informace jsou o činnosti práce pro jednotlivé odbory a výbor MO ČRS Mladá Boleslav. Členové spolupracovali s hospodářským odborem při přípravě a umístění informačních panelů a jejich pravidelnou údržbu. Dále spolupracovali a podíleli se na akcích „Ve vodě nežijí jen vodníci“ s odborem mládeže, přípravou a zajištěním závodů s hospodářem Zahrádkou a na přípravě srazu seniorů s výborem MO, který se setkal s velkým úspěchem. Všechny uvedené akce byly prezentovány i v tisku Mladoboleslavska a na nástěnkách, které pravidelně udržují a zajišťují jejich aktualizaci pro členy i veřejnost. A to na Ptácké ulici a Podlázkách.

Předkládá vedoucí odboru: Jiří Smetana

DSC_0532 DSC_0498  DSC_0439 DSC_0346 DSC_0345 DSC_0276 DSC_0875 DSC_0732 DSC_0728 DSC_0723 bez názvuDSC_0507