the best online tramadol pharmacy is tramadol 50 mg ultram online Odessa

what type of drug is soma classified as order soma online existem tres numeros inteiros consecutivos com soma igual a 343

tramadol descripcion tramadol 50 mg evaluation of antidepressant activity of tramadol in mice

taking tramadol and wellbutrin order tramadol online cod tramadol florida controlled substance

soma heights vasai east soma online soma de ddp

minocycline ambien ambien zolpidem music stores in ambience mall gurgaon

video aula soma vetorial buy soma buy soma Boston

tramadol qtc order tramadol que pasa si tomo tramadol vencido

tramadol dosage for 9 pound dog tramadol 50mg i've run out of tramadol

soma çağrı fm dinle soma medication pumpkins soma lyrics

Informace pro členy MO za I. Čtvrtletí 2021-04-09

K výdeji a příjmu povolenek.

Na základě potvrzení MZ ze dne 28.12.2020 se dovoluje prodávat povolenky na rok 2021 a přijímat povolenky za rok 2020. Tímto děkujeme paní Lachmanové, Rohanové a Malíkové za zajištění chodu kanceláře v době omezení.

Z usnesení vlády ze dne 23.12.2020 bylo nezbytně nutné dodržet nezbytná opatření, která minimalizovala možnost přenosu nákazy COVID 19.

Zajištění fungování MO při nemožnosti konat členské schůze

Datum členské schůze byl stanoven v dopise pro členy na 24.3.2021 k odsouhlasení zpráv o činnosti, návrhu rozpočtu, účasti na společném rybolovu, ale hlavně na zarybňovacím plánu.

Vzhledem k nouzovému stavu a přijatým plošným protiepidemickým opatřením je jasné, že činnost a hospodaření MO se nemohla zastavit, usnesení § 9 odst. 1 Stanov ČRS z.s. .Výbor MO je oprávněn schválit Usnesení z členské schůze a s tímto  seznámit členy, / uvedeno na stránkách MO/ Vše záleží na průběhu dané situace- příp. nouzových opatřeních. V případě změn budete informováni.

usnesení výboru MO: usnesení

Zahrádka Radek – hospodář              Výbor MO                         Bačina Jan – předseda