how long does soma show in urine test buy soma online no prescription çiftçiler yarışıyor soma izle

what is normal dosage of tramadol tramadol 50 mg how many pills of tramadol does it take to overdose

wellbutrin xanax side effects generic xanax can xanax relieve back pain

tramadol hydrochloride mode of action tramadol 50 mg can i take zapain and tramadol together

tramadol and ambien together order tramadol online overnight tramadol iv stability

tramadol formulary tramadol 50 mg is it dangerous to mix codeine and tramadol

apartamento de 8 ambientes en 32 metros cuadrados ambien pill how much ambien to sleep

tramadol dosage compared to vicodin tramadol 50 mg tramadol potentiators are there any

tramadol retard halbwertszeit tramadol 50mg zantac and tramadol

how often can you take soma 350 mg order soma soma middleton wi

Informace pro členy MO za I. Čtvrtletí 2021-04-09

K výdeji a příjmu povolenek.

Na základě potvrzení MZ ze dne 28.12.2020 se dovoluje prodávat povolenky na rok 2021 a přijímat povolenky za rok 2020. Tímto děkujeme paní Lachmanové, Rohanové a Malíkové za zajištění chodu kanceláře v době omezení.

Z usnesení vlády ze dne 23.12.2020 bylo nezbytně nutné dodržet nezbytná opatření, která minimalizovala možnost přenosu nákazy COVID 19.

Zajištění fungování MO při nemožnosti konat členské schůze

Datum členské schůze byl stanoven v dopise pro členy na 24.3.2021 k odsouhlasení zpráv o činnosti, návrhu rozpočtu, účasti na společném rybolovu, ale hlavně na zarybňovacím plánu.

Vzhledem k nouzovému stavu a přijatým plošným protiepidemickým opatřením je jasné, že činnost a hospodaření MO se nemohla zastavit, usnesení § 9 odst. 1 Stanov ČRS z.s. .Výbor MO je oprávněn schválit Usnesení z členské schůze a s tímto  seznámit členy, / uvedeno na stránkách MO/ Vše záleží na průběhu dané situace- příp. nouzových opatřeních. V případě změn budete informováni.

usnesení výboru MO: usnesení

Zahrádka Radek – hospodář              Výbor MO                         Bačina Jan – předseda