Jan Linhart, byl oceněn za dlouholetou práci s mládeží

Náměstek primátora Statutárního města Mladá Boleslav pan Daniel Marek předal Janu Linhartovi ocenění za dlouholetou obětavou práci s rybářskou mládeží. 

https://m.mb-net.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=9629&id=67959&n=mesto-ocenilo-dobrovolniky-kamarady-deti