seroquel e somatizzazioni buy soma soma and alcohol mixed

soma e unificação das penas cheap soma soma boisson dieux

tramadol tabletas uso veterinario tramadol 50 mg how much tramadol can i take at one time

aura soma erzengel jeremiel soma carisoprodol are soma and xanax the same

pharmacology and clinical experience with tramadol in osteoarthritis tramadol 50mg tramadol ratiopharm 100 ml

side effects tramadol hydrochloride 50mg buy tramadol online is it ok to mix percocet and tramadol

pic plasmatique valium buy valium online what are the risks of taking valium

can tramadol damage the liver cheap tramadol online 9th st pharmacy tramadol

how many tramadol to equal lortab tramadol 50mg buy tramadol Thousand Oaks

denosyl and tramadol tramadol 50 mg tramadol al 150 mg

Kontrola našich revírů ve spolupráci s městskou policií

pytlákV průběhu dne 06.07.2019 provedla rybářská stráž ve spolupráci s městskou policii Mladá Boleslav kontrolu osob lovící ryby na řece Jizeře, kde zjistila dvě osoby, které porušili zákon o rybnikářství 99/2004 Sb., vyhlášky 197/2004 Sb. a bližší podmínky výkonu rybářského práva. V jednom případě se to týkalo rybáře, který chytal ryby a nebyl přítomen na místě u nahozeného prutu. Za toto přestupkové jednání mu byla na místě zadržena povolenka k lovu rybářskou strážní a dle stanovené lhůty předána organizaci, která povolenku vydala k projednání zjištěného přestupku. V druhém případě byl zjištěn muž, který chytal ryby, aniž by měl k této činnosti patřičné oprávnění, které dle jeho tvrzení ani nikdy nevlastnil. Ani tento muž se nevyhne postihu za přestupek ve správním řízení. Celá věc předána k projednání příslušnému správnímu organu na Magistrát města Mladá Boleslav. Evidentně je vidět, že namátkové kontroly jsou řádně na místě, i přestože se některé osoby lovící ryby z jejich pohledu zdají zbytečné a označují rybářskou stráž za velice iniciativní. Každý rybář by si měl uvědomit, že má nejen svá práva, ale především také své povinnosti. V namátkových kontrolách ve spolupráci s městskou policií se bude i nadále v budoucnu pokračovat. 

 člen rybářské stráže – Jaroslav Cepek

nastražený rybářský prut (2) nastražený rybářský prut (1)