soma process bandcamp carisoprodol soma soma 3350 sports arena blvd san diego ca 92110

tramadol fГјr hunde tramadol 50 mg purchase ultram Virginia

tramadol 50mg for cats order tramadol overnight tramadol and sertraline interaction

multiplicação ou soma antes soma pills soma texto lisp

purchase tramadol Lansing buy tramadol online can i take tramadol with olanzapine

soma double cross frame size buy cheap soma os termos da soma

drug class for soma buy soma calcule a soma dos 30 primeiros termos da pa

soma lyrics smashing soma 350 mg soma salegy

three weeks off tramadol tramadol 50 mg tramadol injection dilution

tramadol is it a good painkiller tramadol images toxicidad por tramadol

Kontroly budou i nadále pokračovat

20200324_115735V úterý den 24.03.2020 provedla rybářská stráž zvýšenou kontrolu řeky Jizery a říčky Klenice, kde nebylo vládním opatřením dotčen výkon rybářského práva. I zde rybáři musí dodržovat vládní nařízení a to mít zakrytý nos a ústa, atd. Při této kontrole bylo zkontrolováno celkem sedmadvacet rybářů. V příměstské části Podlázky během této kontroly byli zjištěni dva muži rumunské národnosti, kteří zde chytali ryby bez oprávnění. Jeden muž předložil povolenku k lovu ryb, která byla z roku 2019, a která již měla být zpět odevzdána v dané lhůtě příslušnému rybářskému svazu, který vydal. Druhý muž chytal ryby bez příslušného oprávnění. V obou případech bude celá věc předán k příslušnému správnímu orgánu k dořešení. Oba muži následně místo opustili. Jinak nařízení vlády všichni rybáři řádně dodržovali.  Dále Vás upozorňujeme na dodržování pořádku na lovném místě, pokud nebude pořádek bodržován tak to budeme trestat.

Jaroslav Cepek – vedoucí RS Mladá Boleslav

 

20200324_120020