446 pill soma soma medication soma bay weather in january

nortriptyline and tramadol tramadol 50 mg tramadol cuidados de enfermeria

shokugeki no soma anime online buy soma online no prescription telefone clinica soma goiania

aura soma bottle 43 buy soma soma cube possibilities

soma market commons buy soma online unifesp a soma dos termos que sao numeros primos

is valium good for gad valium for anxiety valium belize

soma fração denominador diferente buy soma polinômios soma das raizes

ultram er tramadol hcl tramadol 50mg what is the medicine tramadol used for

alternative medicine for tramadol for dogs tramadol 100mg tramadol och naproxen

soma antique lace soma online soma bike website

Kontroly budou i nadále pokračovat

20200324_115735V úterý den 24.03.2020 provedla rybářská stráž zvýšenou kontrolu řeky Jizery a říčky Klenice, kde nebylo vládním opatřením dotčen výkon rybářského práva. I zde rybáři musí dodržovat vládní nařízení a to mít zakrytý nos a ústa, atd. Při této kontrole bylo zkontrolováno celkem sedmadvacet rybářů. V příměstské části Podlázky během této kontroly byli zjištěni dva muži rumunské národnosti, kteří zde chytali ryby bez oprávnění. Jeden muž předložil povolenku k lovu ryb, která byla z roku 2019, a která již měla být zpět odevzdána v dané lhůtě příslušnému rybářskému svazu, který vydal. Druhý muž chytal ryby bez příslušného oprávnění. V obou případech bude celá věc předán k příslušnému správnímu orgánu k dořešení. Oba muži následně místo opustili. Jinak nařízení vlády všichni rybáři řádně dodržovali.  Dále Vás upozorňujeme na dodržování pořádku na lovném místě, pokud nebude pořádek bodržován tak to budeme trestat.

Jaroslav Cepek – vedoucí RS Mladá Boleslav

 

20200324_120020