a soma dos desvios entre cada valor e a média é positiva buy soma online no prescription aura soma numero 20

2mg valium and beer buy valium online order diazepam Beaumont

green round valium buy valium will 10mg valium make me sleep

lowest dose of ambien cr buy ambien free online ambien noise generator

buy ultram Wyoming buy tramadol online tramadol oddi sphincter

purchase carisoprodol Aurora buy soma online lista de exercicios de soma de polinomios

tramadol for dope sickness tramadol 50 mg how much tramadol in a day

principal efecto secundario tramadol buy tramadol online stomach pain due to tramadol

2 days off tramadol buy tramadol online will tramadol suppress a cough

ambient soundscapes free ambien no prescription ambien and staying up

Montáž informačních panelů na naše revíry

60597134_534518303745388_6624442331967782912_nDnes začalo po předchozí přípravě a montáži umísťování informačních panelů z dotačního programu města Mladá Boleslav, které poskytují informace o obsádce a výskytu jednotlivých druhů ryb a možnosti, které skýtá okolí revíru 411027 řeky Jizery. Hned po umístění byl zájem o uvedené informace.Panely byly umístěny Na Krásné louce, pod jezem na Podlázkách,  na zastávce Debř.  Pokus o zajištění brigádníků na telefonu nebyl úspěšný, a tak poděkování za práci patří členům př. Smetanovi, Novotnému, Eisovi, Bačinovi.

 Hospodář  MO Radek Zahrádka

 

 

60526869_425918844898297_5791233288022523904_n 60437381_577091589452919_5451615638218866688_n 60385503_474635363281149_5804573422084161536_n 60360437_1577104112421788_3957598615626579968_n 60354243_1725141597632347_3802266763974934528_n hotel-icon-wheelchair-access-clip-art_p