do generic ambien look like zolpidem 10 mg will ambien come up on a drug screen

soma smoothie brakes buy soma online no prescription carisoprodol online Coral Springs

how long to take xanax after eating buy xanax online can xanax help sciatica

tramadol and klonopin withdrawal buy tramadol online cod tramadol sleep dose

xanax buy Cleveland buy xanax what color is generic xanax

ambien cimetidine buy ambien online ambien mdl

codeine tramadol equivalent tramadol without prescription bleeding tramadol

tramadol real name buy tramadol tramadol et confusion

ambien song lyrics buy ambien online best ambient music mp3 download

is it ok to take tramadol with hydrocodone buy tramadol online xanax interaction with tramadol

Pozvánka na výroční schůzi naší MO.

10985589_1547029725562281_6623961517312645326_nVýroční členská schůze se koná v sobotu 19.3.2016 od 8.30 hod. v jídelně 7 a 8 ZŠ Václavkova ul č.p. 1083,  Mladá Boleslav.

Program schůze:

  1. Zahájení
  2. Volba mandátové komise
  3. Volba návrhové komise
  4. Zpráva o činnosti organizace za rok 2015
  5. Zpráva účetní za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016
  6. Zpráva dozorčí komise
  7. Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 ( přednesou jednotlivé odbory )
  8. Diskuze
  9. Návrh usnesení
  10. Závěr