carisoprodol soma ingredients order soma soma and lortab together

can you give a dog a valium buy valium online what are the dosages of valium

how long do blue football xanax last generic xanax xanax gravidanza primo trimestre

xanax stopping abruptly buy xanax purchase xanax Concord

xanax 4 weeks pregnant buy xanax when xanax doesn't work anymore

2mg xanax round blue pill xanax 1mg how much does dog xanax cost

valium with other medications buy valium b¶hse onkelz songtext prinz valium

valium neuralgia buy valium online buy valium online Glendale

withdrawal from ambien and xanax buy ambien online ambien short term memory

quadrupede da soma buy soma aura soma verkoop

Proběhlo interní školení a porada Rybářské stráže

20170718_203331Dne 11. 10. 2017 proběhlo interní školení a porada Rybářské stráže místní organizace Mladá Boleslav.

Předmětem plánované porady bylo proškolení z ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ujednocení postupů při řešení zjištěných přestupku a následné zpracování potřebné dokumentace pro 20170718_202317případné postoupení správnímu orgánu. Dále pak poučení o součinnosti s Městskou policií Mladá Boleslav v katastru působnosti a dále pak s Policii ČR při zajištění a zjištění totožnosti pachatele přestupku. Dalším předmětem jednání byla problematika nepořádku v bezprostředním okolí rybářských míst a chování rybářů při výkonu rybářského práva. Závěrem došlo ke shodě k zvýšení důslednosti při kontrolách samotných rybářů, a rovněž i kontrolovat  způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu.    

 Za Rybářskou stráž J.Cepek