soma or lortab soma online soma mou notis lyrics

soma construction panipat jalandhar buy soma online soma myo giriş

what is the correct dosage for tramadol tramadol 50mg is tramadol used as a recreational drug

tramadol for lyme pain purchase tramadol cyclobenzaprine tramadol seizure

apostila excel soma soma online equação de 2°grau soma e produto

order ultram Oklahoma City buy tramadol online how to get tramadol out of your system

best bars in soma san francisco soma carisoprodol produto notável soma pela diferença

tramadol 50mg and cannabis tramadol 50mg diferencia entre tramadol y tramadol long

como obter o modulo do vetor soma buy soma como resolver o quadrado da soma de três termos

soma do pa buy soma online exercicios de matematica soma de frações

Rybářské závody pro děti a mládež

DSCN3969Jizera 4 – 411 027 (sraz za kanceláří MO – Ptácká 30)

Sobota 9. září 2017                                                        

Bodování bude provedeno v gramech (1gram – 1.bod)

Sraz, prezence          do 7:30                                       

Pro uchování ryb před vážením je nutné mít vezírek

Losování                    7:30 – 7:45                      

Ulovené ryby budou po zvážení puštěny zpět do vody

íprava na závod      7:45 – 9:00

Závod                       9:00 – 11:00                                          Ředitel závodu: Jan Linhart

Vážení úlovků          11:00 – 12:00                                        Organizační zajištění : Jan Linhart + členové MO

Občerstvení             12:00 – 13:00                                         Pořadatel: MO Mladá Boleslav, DDM MB

Vyhodnocení závodu 13:00                                                    

 Způsob lovu : plavaná i položená (pouze na jeden prut)

Návnady a nástrahy : dle rybářského řádu

Kategorie : dle účasti (žáci, žákyně, junioři, začátečníci)

Občerstvení zajištěno

Zajištěny hodnotné a zajímavé ceny!!!!

ípadné informace Vám podá pan Linhart Jan na tel.: 607 973 507

 

ČRS MO Mladá Boleslav ve spolupráci s DDM pořádá tradiční