xanax good weekend buy xanax xanax asthme

soma cube solution software order soma robinson club soma bay jobs

valium and xanax same thing buy valium online no prescription is there a generic form of valium

how to make ambien hit harder buy ambien online zolpidem Santa Ana

can i prescribe myself ambien cheap ambien can you cut ambien pill in half

soma carafe canada soma online is soma carisoprodol

percocet and valium erowid valium online valium sedation for dogs

xanax posologia compresse xanax 0.5mg xanax e una birra

how many different colors of xanax are there buy xanax online no prescription difference between cyclobenzaprine and xanax

purchase alprazolam Vermont buy xanax online purchase xanax Atlanta

Stanovisko Ministerstva zemědělství

Rybaření od 1. 3. 2021

2.3.2021

Výkon rybářského práva představuje výjimku z opatření, které přijala vláda České republiky, a je tedy povolen, ale pouze na území obce, ve které bydlíte. Rybáři mohou lovit po celou povolenou denní dobu lovu.

Rybaření je vyňato i ze zákazu nočního volného pohybu osob, výkon rybářského práva je tedy možný i v době mezi 21:00 a 4:59.

Zároveň není omezen výkon funkce rybářské stráže. Povoleny jsou i činnosti v rybářském revíru, které nelze odložit (např. zarybňování).

Při výlovu rybníků v zastavěném území obce nemusí osoby provádějící výlov používat v rybníku ochranných prostředků dýchacích cest, jsou však povinny udržovat minimální rozestupy.

Viz: https://covid.gov.cz/situace/spolkova-cinnost/rybareni

Ministerstvo zemědělství žádá všechny rybáře a myslivce, aby raději v následujících týdnech svou činnost omezili pouze na to nejnutnější.