„Uklízíme Česko“

Jako každoročně  i v letošním roce se členové ČRS MO MB připojili k výzvě „Uklízíme Česko“ mimořádnou brigádou 2.4.2022 na revíru 411 026 od  mostu u Vince až po zatáčky řeky  vracející se k silnici. Na brigádu se sešlo jen několik rybářů, kteří nasbírali plný návěs odpadků všeho druhu / viz foto/. Poděkování patří všem zúčastněným.

Nasbíraný odpad byl 3.4. 2022 dopraven na parkoviště Podlázky, odkud bude odvezen po dohodě s Kompagem.

Také k tomu patří velké napomenutí zvl. rybářům, kteří pravidla nedodržují . Nebude platit hláška „ Já to nezaneřádil / viz. Kárné opatření za porušení předpisů.

Porušení povinnosti stanovených bližšími podmínkami výkonu rybářského práva.

Bod č. 7 kárného provinění

Osoba provádějící lov po příchodu k místu lovu neprovede jeho úklid, pokud je znečištěno odpadky, neuklidí místo po skončení lovu, ničí přírodu, láme keře a stromy, používá předmětů označujících krmná místa.  

Kárné opatření

Důtka nebo zákaz lovu na 2 měsíce- pokud opakovaně, pak na 6 měsíců  

Hospodář R.Zahrádka

Brigády J. Bačina