soma bbp elite recurve backpack buy soma online cheap eats in soma

tramadol dosage for neuropathy buy tramadol tramadol compared to tylenol 3

is it safe to take tramadol with prozac tramadol health get ultram Minnesota

aura soma grün gelb buy soma soma japanese houston

soma de átomos soma no prescription soma bra size calculator

golf course in soma bay carisoprodol soma como fazer a soma de pg

tramadol paracetamol and diclofenac buy tramadol online can you take naprosyn and tramadol

eli müessesesi müdürlüğü soma generic soma função de soma no access

purchase soma Costa Mesa order soma soma dark begin

colegio soma vila abrantes telefone buy soma online soma dos primeiros quadrados

Upozornění pro rybáře

20190622_082151V sobotu dne 22.06.2019 se ráno obrátil na městskou policii člen rybářské stráže místní organizace Mladá Boleslav, že při kontrole řeky Jizery zjistil pod čističkou odpadních vod v příměstské části Neuberk částečně vjeté osobní vozidlo do řeky hlavního toku. U vozidla se v danou chvíli nikdo nenacházel. Hlídka městské policie na místě provedla šetření a přivolala jednotku hasičského sboru, která vozidlo z řeky vytáhla a zkontrolovala, zda nedošlo k úniku provozních kapalin z vozidla, což se nepotvrdilo. Mezitím se na místo dostavil majitel vozidla, který hlídce MP uvedl, že neodhadl vzdálenost při couvání na břeh a s vozidlem následně sjel do řeky. Muž si chtěl sám zajistit vytažení vozidla. K žádnému poškození životního prostření nedošlo ani nebylo poškozené vozidlo a muž tedy z místa následně odjel. Tímto organizace chce upozornit, aby si rybáři dávali pozor na to, kde parkují a při najíždění ke břehům byli zvlášť opatrní. Příště by to nemuselo dopadnout takhle, ale mnohem hůře.     

člen rybářské stráže Jaroslav Cepek

vyproštění vozidla Jizera 22.6.2019