Výroční členská schůze ČRS MO Mladá Boleslav 2024

Dne 13. března 2024 proběhla výroční členská schůze ČRS MO Mladá Boleslav v prostoru sálu restaurace Rožátov. Schůze se zúčastnilo pouze 33 aktivních členů. Zúčastnění byli seznámeni s činností organizace a výboru za rok 2023 a schvalovali úkoly výboru na rok 2024. V rámci diskuse byli členi seznámeni s novinkami v rybářském řádu, které přinesla novelizace prováděcí vyhlášky k zákonu o rybářství. Dále s aktualitami a plány v rámci rybářského informačního systému, bylo podáno info k návrhu úprav stanov společného rybolovu SÚS. O plánech vybudování nových vodních ploch v Mladé Boleslavi členy seznámil host a zároveň člen MO pan Ing. Stanislav Starý – radní města Mladá Boleslav. Prvotní informace byly podány i k projektu záplavového parku 3 císařů. Diskutována byla i možná revitalizace ramene v Podlázkách a nutnost řešení černých skládek v okolí řeky Jizery.

V rámci usnesení bylo schváleno s platností od roku 2025 zvýšení částky za neodparovanou brigádnickou hodinu z 90 na 100 Kč, přičemž došlo ke sjednocení brigádnických povinnosti, které jsou v jednoduchosti povinné pro muže od 18 do 65 roků mimo držitele ZTP. Poplatky na chod organizace byly sjednoceny s platností od roku 2025 na 120 Kč na člena.

V rámci schůze došlo k předání ocenění členům za jejich dlouholetou práci pro organizaci a dlouholeté členství. 

Výbor MO