tramadol blood concentration tramadol online tramadol vs nucynta

what class of drugs is soma buy soma online aura soma parma

can i take demerol and ambien buy ambien online ambien side effects uti

tramadol local anesthetic buy tramadol tramadol and depo provera

soma dos lados triangulo equilatero soma no prescription soma spa regina sask

buy ativan xanax valium diazepam 5mg can lpn write prescription valium

soma nota enem 2012 buy soma aura soma limited

my sleeping karma soma 320 kbps soma online soma seeds

precio del tramadol inyectable tramadol 50mg tramadol prostata

soma 84 frankfurt soma drug soma at 788 apartments

Informace pro členy MO za II. čtvrtletí 2021

Z usnesení vlády z dubna 2020 bylo nezbytně nutné dodržet opatření, která minimalizovala možnost přenosu nákazy, ale začalo docházet k pozvolnému rozvolňování.

Jindřich Včelák oznámil složení funkce jednatele a člena výboru ze zdravotních důvodů dne 19. dubna 2021.

Jindřich Včelák začínal s rybařinou v roce 1957. Pracoval jako člen dozorčí komise MO, později jako její předseda. Byl též členem dozorčí komise SÚS, ve kterém pracoval dlouhá léta. Dále následovalo v roce 2006 zvolení do výboru MO a také zvolení do funkce jednatele. Za příkladné plnění mu byla udělena na návrh MO a výboru SÚS tato vyznamenání: Šimkův odznak bronzový, Tejčkův odznak stříbrný a za příkladné plnění úkolů mu byl propůjčen Liškův odznak zlatý.  Na návrh MO ČRS mu byla propůjčena jako nejvyšší rybářské ocenění Medaile za mimořádné zásluhy o rozvoj ČRS.

Patří mu poděkování za jeho dlouholetou práci.

Za výbor MO ČRS Mladá Boleslav

Oto Hlaváč                                                         Radek Zahrádka                                               Jan Bačina

Jednatel MO                                                     Hospodář MO                                                   Předseda MO