whats the normal dosage for xanax generic xanax tapering off low dose xanax

can i take a soma and ibuprofen soma 350 mg futari no harmony soma mp3

how many tramadol equal a percocet buy tramadol online no prescription overnight tramadol hydrochloride walmart

5 mg valium high valium generic is valium safe for dental procedures

clorhidrato de tramadol vademecum buy tramadol no prescription tramadol and soma interaction

soma hersenen soma carisoprodol soma de numeros finitos

tramadol for painful diabetic neuropathy buy tramadol cod can take tramadol before tattoo

tramadol cdl tramadol without prescription ketorolaco tramadol efectos secundarios

omeprazole and soma soma carisoprodol soma new express tire review

can tramadol and zoloft be taken together order tramadol tramadol agitation

Výbor zvolil nového jednatele MO Mladá Boleslav.

Na předsednictvu dne 24. dubna 2021 byl projednán návrh na obsazení funkce jednatele MO Otou Hlaváčem, kterému přítel Včelák předal protokolárně tuto funkci.

Při předpokladu rozvolnění na návrh výboru uspořádat rybářské závody MO a závod o Pohár předsedy MB. Dále probíhalo nasazení štiky, úhoře monté, nasazení kapra bude dle možností dodavatelů. Dále probíhaly všechny plánované akce, společné brigády.

Za mládež: rybolovná technika Hořovice, krajské kolo Zlatá udice, národní kolo Zlatá udice Hradec Králové – na kterém získal 1. místo Jan Linhart mladší, výbor děkuje za reprezentaci MO a celého SÚS.

Dále informace o výroční schůzi MO bude řešeno formou delegátů nejpozději v září, datum schůze bude určen v srpnu 2021.

Zarybňování bude probíhat dle možností rybářství Chlumec nad Cidlinou.

Všechny jednotlivé body jsou již prezentovány na našich webových stránkách, přesto je však uvádím v Informacích pro členy za II. čtvrtletí.

Za výbor MO

Oto Hlaváč – jednatel                    Zahrádka Radek – hospodář                      Bačina Jan – předseda

V Mladé Boleslavi, dne 26. června 2021