xanax dose erowid buy xanax online xanax seniors

xanax abuse dosage xanax for sale replace xanax with buspar

soma wellness boston buy soma online cvs soma san francisco

sue ambien ambien without prescriptions ambien and stage 4 sleep

gangodawila soma thero songs buy soma axon to soma synapse

can you get a come down from valium valium pills 5 hour energy and valium

focaccia sf soma soma online soma in richmond va

soma mais cooperativa de seguro de veículos online soma hotels in abu soma egypt

neuro psycho soma buy soma partes de un soma

can you take remeron with xanax buy cheap xanax xanax bars stay in your system

Důležitá informace pro členy MO Mladá Boleslav

Ministerstvo zdravotnictví, zakazuje s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Na základě tohoto rozhodnutí se ruší členská schůze, která byla plánovaná na 24.3.2020.

Náhradní termín bude zveřejněn hned jak nám to podmínky dovolí a zákaz shromážďování bude odvolán.

Mimořádne opatření: Mimořádného opatření MZ (č.j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN) k dispozici zde.

Za výbor MO Mladá Boleslav

Radek Zahrádka