does tramadol raise blood sugar buy tramadol overnight most common side effect of tramadol

soma uğur ticaret buy soma online without prescription can i take soma with tylenol

how many milligrams does it take to overdose on valium valium without prescription valium no prescription

tramadol precio en mexico tramadol 50mg can i take tramadol every 4 hours

interaction between tramadol and fluoxetine tramadol 50 mg tramadol hcl use in dogs

tramadol savings card tramadol 50 mg tramadol hcl 50 mg bijsluiter

how long does 2 valium stay in your system valium no prescription needed valium buy Miramar

tramadol usage detournГ© buy tramadol tramadol vocal cord closure

how to detox from tramadol tramadol 50mg nombre comercial de tramadol con ketorolaco

meloxicam like tramadol tramadol 50mg is tramadol better than gabapentin

Pozvánka na VČS MO Mladá Boleslav

IMG_1684 IMG_1710

 

 

 

 

Pozvánka na členskou schůzi Místní organizace ČRS Mladá Boleslav, která se uskuteční  dne 21.4.2020 v 17 hod. v restauraci na Rožátově.

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba pracovních komisí
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Schválení programu
 5. Kontrola usnesení za uplynulé období od poslední členské schůze a zpráva o činnosti MO za rok 2019IMG_1690
 6. Zpráva o činnosti místní organizace a hospodaření za rok 2019 –  přednesou vedoucí jednotlivých odborů, rybářské stráže a dozorčí komise
 7. Volba delegáta a náhradníka na Krajskou konferenci
 8. Návrh delegáta a náhradníka na Republikový sněm ČRS
 9. Volba delegátů na zasedání pro rok 2021
 10. Diskuse, projednat přednesené příspěvky na ČS
 11. Zpráva návrhové komise, schválení usnesení
 12. Závěr

        Jan Bačina v.r.                                        Jindřich Včelák  v.r.

              předseda                                                    jednatel         

 

Pozvánka: pozvanka_2020