tramadol and clonazepam together tramadol reviews tratamiento sobredosis de tramadol

tramadol tesco tramadol cheap skillnad tramadol citodon

can you shoot tramadol hcl buy tramadol online is tramadol available in mexico

safin tramadol tramadol 50mg is valium like tramadol

soma dos angulos internos do dodecagono buy soma online soma strong co to jest

o todo é menos que a soma das partes buy soma online como fazer soma do produto

ambien no prescription fedex zolpidem 10 mg ambien and cheratussin

soma pro photo eagle eye generic soma soma double cross kaufen

does tramadol cause delirium tramadol 50mg ethypharm tramadol

soma ruokalista generic soma reflexao a soma dos talentos

Pozvánka na VČS MO Mladá Boleslav

IMG_1684 IMG_1710

 

 

 

 

Pozvánka na členskou schůzi Místní organizace ČRS Mladá Boleslav, která se uskuteční  dne 21.4.2020 v 17 hod. v restauraci na Rožátově.

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba pracovních komisí
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Schválení programu
 5. Kontrola usnesení za uplynulé období od poslední členské schůze a zpráva o činnosti MO za rok 2019IMG_1690
 6. Zpráva o činnosti místní organizace a hospodaření za rok 2019 –  přednesou vedoucí jednotlivých odborů, rybářské stráže a dozorčí komise
 7. Volba delegáta a náhradníka na Krajskou konferenci
 8. Návrh delegáta a náhradníka na Republikový sněm ČRS
 9. Volba delegátů na zasedání pro rok 2021
 10. Diskuse, projednat přednesené příspěvky na ČS
 11. Zpráva návrhové komise, schválení usnesení
 12. Závěr

        Jan Bačina v.r.                                        Jindřich Včelák  v.r.

              předseda                                                    jednatel         

 

Pozvánka: pozvanka_2020